Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri huyện Đức Thọ)
EmailPrintAa
13:43 09/12/2019

Câu hỏi: Nguồn nước chảy từ đập Thủy lợi Ngàn Trươi về kênh đào Linh Cảm qua các xã Tùng Ảnh - Đức Long - Đức Lập - Đức An, huyện Đức Thọ bẩn, có mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân

Trả lời:

Liên quan đến chất lượng nguồn nước đập thủy lợi Ngàn Trươi, UBND huyện Vũ Quang đã có phản ánh (tại Văn bản số 435/UBND-TNMT ngày 20/5/2019). Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2586/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang. Qua kiểm tra, lấy mẫu phân tích, thu thập thông tin, đánh giá sơ bộ các nguồn thải đổ vào đập dâng Ngàn Trươi- Cẩm Trang, Tổ công tác đã có báo cáo kết quả bước đầu xác định nguyên nhân chuyển màu nguồn nước tại đập dâng Vũ Quang tại cuộc họp ngày 08/8/2019.

Theo đó bước đầu nhận định nước ở đập dâng Vũ Quang chuyển màu có phần nguyên nhân là do trong nước tồn tại hàm lượng sắt khá cao từ hồ Ngàn Trươi và khe Trươi chảy xuống, lắng đọng trước đập dâng Vũ Quang, khi xả nước hồ Ngàn Trươi về sẽ cuộn lên lớp lắng đọng gây màu. Về nguyên nhân nước có màu và mùi hôi tanh là do khu vực đáy lòng hồ Ngàn Trươi có nhiều xác thực vật đang bị phân hủy hiếm khí nên nước ở tầng đáy có chứa nhiều hợp chất hữu cơ khó phân hủy, có màu, tan trong nước.

Sau đợt mưa lũ lớn xảy ra vào đầu tháng 9 vừa qua trên địa bàn, nguồn nước hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang bằng cảm quan đã trở lại bình thường, không còn đổi màu bất thường và không có mùi hôi. Việc xác định nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước đang tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo; ngày 02/10/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3252/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác xác định nguyên nhân. Tổ công tác đang xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động để triển khai các nhiệm vụ được giao

BBT

    Ý kiến bạn đọc