Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri huyện Can Lộc)
EmailPrintAa
13:44 09/12/2019

Câu hỏi: Bãi tập kết và xử lý rác thải của huyện Lộc Hà gây ô nhiễm môi trường đến các xã Thuần Thiện, Tùng Lộc của huyện Can Lộc và các vùng phụ cận

Trả lời:

Bãi rác tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 2015. Ngày 24/9/2018, UBND tỉnh nhận được thông tin phản ánh nước thải từ Bãi rác gây ô nhiễm môi trường và làm cá chết dọc theo kênh Truông Mối, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, thực hiện các biện pháp cô lập nước thải không cho thoát ra môi trường (đổ bê tông chặn miệng thoát của tất cả các đường ống thoát ra ngoài dự án), đồng thời xây dựng phương án khắc phục, cải tạo hệ thống xử lý nước thải của bãi rác đảm bảo nước thải phát sinh từ bãi rác được xử lý đạt quy chuẩn cho phép.

Từ đó đến nay, nước thải đã được cô lập trong các ô chôn lấp rác và trong các hồ xử lý của bãi rác, không phát tán ra ngoài. UBND huyện Lộc Hà cũng đã xây dựng Phương án khắc phục sự cố rò rỉ nước thải và đề xuất đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho bãi rác. Hiện UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở TN&MT, KH&CN, Xây dựng để xem xét, tham mưu đề xuất lựa chọn phương án đầu tư phù hợp.

BBT

    Ý kiến bạn đọc