Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri huyện Đức Thọ)
EmailPrintAa
13:45 09/12/2019

Câu hỏi: Quan tâm việc sớm xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn các huyện phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời:

Hiện nay có một số nhà đầu tư đang quan tâm để đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh với công nghệ tiên tiến, hiện đại (đốt rác, phát điện) với công suất xử lý khoảng 500 tấn/ngày đêm. UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch xây dựng thêm 01 Nhà máy xử lý chất thải rắn để xử lý rác thải phát sinh cho các địa phương phía Bắc tỉnh. Đây là yêu cầu hết sức cấp thiết để xử lý rác thải tập trung, tiến tới ngừng hoạt động đối với các bãi chôn lấp và các lò đốt công suất nhỏ để đảm bảo môi trường bền vững.

BBT

    Ý kiến bạn đọc