Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri thành phố Hà Tĩnh)
EmailPrintAa
13:51 09/12/2019

Câu hỏi: Đề nghị tỉnh sớm di dời dứt điểm các hộ dân đang sinh sống tại thượng nguồn hồ Bộc Nguyên để đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân (cử tri thành phố Hà Tĩnh)

Trả lời:

Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên thuộc địa bàn xã Thạch Điền và Nam Hương huyện Thạch Hà (giai đoạn 01) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 05/12/2016; trong đó di dời 47 hộ (lòng hồ Bộc Nguyên 26 hộ, số hộ ảnh hưởng do xây dựng các điểm tái định cư phải di dời là 21 hộ), với tổng diện tích thu hồi 6,81 ha. Đến nay các hộ dân đã di dời, xây dựng nhà ở tái định cư.

Thực hiện Thông báo số 46/TB-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh về kết quả khảo sát Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên; UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án giai đoạn 2 tại Quyết định số 3859 ngày 18/12/2018; với tổng diện tích đất thu hồi dự kiến: 22,3 ha; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng: 56 hộ (trong đó: 16 hộ xã Thạch Điền và 40 hộ xã Nam Hương). Hiện nay, công tác kiểm đếm đã cơ bản hoàn thành và đang xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 2. Thời gian tới, yêu cầu UBND huyện Thạch Hà khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ.

BBT

    Ý kiến bạn đọc