Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri huyện Hương Sơn)
EmailPrintAa
13:54 09/12/2019

Câu hỏi: Đề nghị tỉnh xem xét cho phép 02 điểm cải tạo bãi bồi tận thu cát của Công ty Cổ phần Nghị Lực trên địa bàn xã Sơn Tây và Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Tân Phố địa bàn xã Sơn Bằng kéo dài thời gian khai thác để phục vụ xây dựng nông thôn mới mới

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND tỉnh trả lời cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; theo đó không cấp mới, gia hạn đối với hình thức cải tạo, tận thu đất, cát, phục vụ nông thôn mới. Để đảm bảo nguồn cát phục vụ cho các công trình xây dựng, trong đó có các công trình nông thôn mới, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung phối hợp với UBND huyện Hương Sơn rà soát lại các khu vực mỏ đã được quy hoạch (mỏ cát xã Sơn Tây) để thực hiện đấu giá, cấp phép theo đúng quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh đang xem xét để ban hành quyết định bổ sung 23 khu vực đất san lấp và 04 khu vực cát xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn vật liệu cho các dự án, công trình trên địa bàn sau khi đã được Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến thống nhất tại Văn bản số 654/HĐND ngày 22/10/2019.

Đề nghị UBND huyện Hương Sơn chỉ đạo UBND xã Sơn Tây, UBND xã Sơn Bằng  kiểm tra, giám sát việc dừng thực hiện cải tạo, thu hồi cát tại thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây và thôn Lai Thịnh, xã Sơn Bằng của Công ty CP Nghị Lực và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Tân Phố, có phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cải tạo, tận thu, sử dụng cát của 02 đơn vị nêu trên gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp để xảy ra việc khai thác cát trái phép, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn và Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, Sơn Bằng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

BBT

    Ý kiến bạn đọc