Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII (Cử tri huyện Nghi Xuân, Đức Thọ)
EmailPrintAa
09:09 29/12/2020

Hiện tại, các khu xử lý rác sinh hoạt ở các xã không đáp ứng được lượng rác thải phát sinh trên địa bàn. Đề nghị tỉnh quan tâm có phương án xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tại các địa phương

Thực hiện Văn bản số 4932/UBND-XD ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh, các địa phương đã tổ chức tập kết, thu gom rác để vận chuyển đi xử lý; quá trình tập kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo quy trình, quy định, hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường và tác động đến các hộ dân liên quan.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 gây khó khăn trong công tác vận chuyển, các nhà máy tạm ngừng tiếp nhận rác, gây nên lượng rác tồn đọng nhiều, kế hoạch sẽ vận chuyển đưa đi xử lý hết trong quý II/2020.UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, thời gian tới sẽ chỉ đạo UBND các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân tổ chức thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; về lâu dài sẽ nghiên cứu phương án xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tại địa phương.

BBT

    Ý kiến bạn đọc