Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII cử tri Thạch Hà)
EmailPrintAa
14:14 09/12/2019

Câu hỏi: Đề nghị tỉnh xem xét, sớm giải quyết đối với 76 trường hợp người có công được tặng Huân, Huy chương kháng chiến đã mất nhưng chưa được hưởng chế độ mai tang phí; gần 80 nhà ở của đối tượng người có công đã bị hư hỏng, xuống cấp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ( cử tri Thạch Hà)

Trả lời:

9.1. Đối với 76 trường hợp người có công được tặng Huân, Huy chương kháng chiến đã mất nhưng chưa được hưởng chế độ mai tang phí:

Theo báo cáo của huyện Thạch Hà, qua rà soát hiện nay còn 81 trường hợp tham gia cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến đã mất nhưng chưa được hỗ trợ mai táng phí (trong đó có 76 trường hợp cử tri phản ánh), gồm:

a) 35 trường hợp kê khai hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến sai năm sinh, họ, tên, tên đệm không trùng khớp so với giấy CMND, sổ hộ khẩu:

Nội dung này đã được UBND tỉnh báo cáo, trả lời cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và đã chỉ đạo UBND huyện Thạch Hà quan hướng dẫn các đối tượng có nguyện vọng cấp đổi, cấp lại bằng Huân chương, Huy chương kháng chiến lập hồ sơ, thủ tục đề nghị để giải quyết các chế độ theo đúng quy định (Văn bản số 4633/UBND-TH ngày 12/7/2019)

b) 46 trường hợp đã mất chưa kê khai hưởng chế độ trợ cấp 01 lần:

Nội dung này, Hà Tĩnh và các địa phương khác trong cả nước còn vướng mắc về mặt pháp lý do văn bản chưa quy định và các địa phương đã kiến nghị nhiều lần. Hiện Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công (sửa đổi).

9.2. Đối với 80 nhà ở người có công đã bị hư hỏng, xuống cấp:

Theo báo cáo của huyện Thạch Hà, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cùng với ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, từ tháng 7/2019 đến nay, huyện Thạch Hà đã huy động nguồn lực hỗ trợ 18 đối tượng làm nhà ổn định cuộc sống (làm mới 8 nhà và sửa chữa 10 nhà), tổng kinh phí trên 180 triệu đồng. Thời gian tới đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

9.3. Về đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ:

Việc giải quyết chế độ cho các đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương rà soát, thẩm định, triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách theo đúng quy định và đã nhiều lần trả lời kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước.

Qua rà soát toàn tỉnh có 91.085 hồ sơ, Bộ CHQS tỉnh đã xét duyệt và Quân khu đã có quyết định giải quyết trợ cấp một lần cho 83.883 hồ sơ (tăng 14.232 đối tượng được chi trả trợ cấp so với thời điểm tháng 7/2019), với kinh phí 194,104 tỷ đồng. Hiện còn 7.202 trường hợp chưa có quyết định chi trả [1] . Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành quyết định cấp thẻ BHYT cho 4.273 đối tượng kinh phí hơn 3,797 tỷ đồng và trợ cấp mai táng phí cho 752 đối tượng với kinh phí trên 11,88 tỷ đồng. Thời gian tới, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; thẩm định, kiến nghị, đề xuất Quân khu đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thực hiện kịp thời các chính sách theo quy định.


[1] trong đó: hồ sơ đã đề nghị Quân khu 5.777 bộ; hồ sơ ở cấp tỉnh đang xét duyệt 468 bộ; số hồ sơ còn lại ở cấp huyện đang rà soát, bổ sung

BBT

    Ý kiến bạn đọc