Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII (Cử tri huyện Hương Sơn).
EmailPrintAa
09:22 29/12/2020

Đề nghị tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng dân công hỏa tuyến (Cử tri huyện Hương Sơn).

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về dân công hoả tuyển tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế; Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện kịp thời. Ngày 12/3/2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xét và chuyển toàn bộ hồ sơ các đối tượng lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tính đến ngày 05/11/2020, toàn huyện có 10.709/12.230 đối tượng có quyết định chi trả; còn 1.521 hồ sơ đối tượng đang chờ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 xét duyệt và ra quyết định chi trả. Theo lộ trình thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 giải quyết xong

BBT

    Ý kiến bạn đọc