TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công Văn
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
210/HĐND Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 02/07/2018
202/HĐND Cử phóng viên đưa tin tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 02/07/2018
197/HĐND Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Thọ Tường bắc qua sông la, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 29/06/2018
198/HĐND Lấy ý kiến về các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 29/06/2018
193/HĐND Đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 26/06/2018
194/HĐND Tham gia ý kiến dự thảo văn bản điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 26/06/2018
192/HĐND Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2019 25/06/2018
188/VP Thực hiện nhiệm vụ quý II/2018 theo Thông báo 31/TB-BCDCNTT ngày 6/4/2018 của Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh. 22/06/2018
190/VP Góp ý dự thảo Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2018-2020 22/06/2018
185/CV-VP Đăng ký tham gia lớp tập huấn tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư 20/06/2018
187/HĐND Về việc xin ý kiến ban hành Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20/06/2018
186/HĐND Tham gia ý kiến dự thảo văn bản hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án thí điểm nhà ở xã hội ở phường Thạch Lĩnh 19/06/2018
165/VP Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 34/2013/QĐ-UBND ngày 09/08/2013 của UBND tỉnh 24/05/2018
166/VP Góp ý dự thảo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh 24/05/2018
162/HĐND Thống nhất Kế hoạch TXCT trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 23/05/2018
150/HĐND Tham gia ý kiến văn bản dự thảo thống nhất chủ trương phê duyệt dự toàn kinh phí bồi thường dự án tái định cư nuôi tôm công nghiệp tại phường Kỳ Trinh Công ty TNHH Trường Phú 14/05/2018
137/CV-HĐND Đề nghị báo cáo phục vụ đoàn giám sát công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 10/05/2018
139/HĐND-ĐGS Đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát "công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh" 10/05/2018
133/CV-HĐND Đăng ký kỳ họp giữa năm 2018 09/05/2018
125/CV-HĐND Thống nhất phương án phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện chương trình NTM năm 2018 hỗ trợ mô hình theo tiêu chí nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân 02/05/2018
69/HĐND Chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 18 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 23/03/2018
68/HĐND Báo cáo thực trạng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 20/03/2018
67/HĐND Cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lớp đầu tư công hiệu quả 19/03/2018
65/VP Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 15/03/2018
66/VP Đăng ký đạt tiêu chuẩn "an toàn về ANTT năm 2018" 13/03/2018