TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công Văn
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
29/HĐND Bố trí kinh phí hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn 22/01/2018
30/HĐND Bố trí nguồn vốn thực hiện một số công trình, dự án quan trọng, cấp bách trên địa bàn 22/01/2018
25/VP HĐND Kiện toàn bộ máy làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ 19/01/2018
26/VP HĐND Đề nghị nâng lương thường xuyên đ/c Trần Tuấn Nghĩa 19/01/2018
24/HĐND Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế TTg Chính phủ 18/01/2018
23/HĐND Tham gia ý kiến dự thảo văn bản trả lời UBND tỉnh 18/01/2018
24/HĐND Góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của TTCP 18/01/2018
22/VP HĐND đề nghị nâng lương thường xuyên 17/01/2018
20/CV-HĐND về việc báo cáo kết quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; xúc tiến, thu hút đầu tư phục vụ công tác giám sát 15/01/2018
20/HĐND Báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư phục vụ công tác giám sát Ban KTNS 15/01/2018
21/VP HĐND Cung cấp danh sách đối tượng để điều tra xã hội học 15/01/2018
18/HĐND Đăng ký danh sách và chương trình giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ 12/01/2018
17/CV-HĐND Cho ý kiến về Quyết định quy định tạm thời quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQGNBT 11/01/2018
15/VP HĐND Thống kê số liệu 10/01/2018
16/VP HĐND Cấp nhật thông tin đội ngũ tri thức 10/01/2018
14/HĐND Chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ khảo sát cảu Ban KTNS về công tác quy hoạch đầu tư, QL điều hành khai thác bến xe trên địa bàn tỉnh 08/01/2018
13/TT-VP Đề nghị xét tặng huân chương lao động hạng II 08/01/2018
12/HĐND Tham gia ý kiến văn bản dự thảo cho ý kiến về quy định tạm thời quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQGXDNTM 08/01/2018
11/HĐND Bổ sung đối tượng cho vay bằng nguồn ngân sách phương ủy thác ngân hàng chính sách xã hội 08/01/2018
08/HĐND Đề nghị báo cáo công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (nhờ văn thư chuyển thành viên ban Văn hóa - xã hộ 04/01/2018
07/HĐND Đề nghị báo cáo công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm 04/01/2018
01/VP HĐND Trao đổi kinh nghiệm hoạt động 02/01/2018
369/HĐND Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2017
362/CV-HĐND Mời tham dự tiếp xúc cử tri chuyên đề tại huyện Kỳ Anh 13/11/2017
364/HĐND Hướng dẫn tổ chức thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp 13/11/2017