TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công Văn
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
61/HĐND Bố trí chương trình làm việc ,khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế cầu treo 09/03/2018
59/VP Góp ý kiến Cổng thông tin điện tử 08/03/2018
56/HĐND Đề nghị thành viên ban VHXH đăng ký tham gia đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm của ban 01/03/2018
55/VPHĐND Thực hiện chế động trang phục đối với cán bộ làm việc công tác tiếp dân 28/02/2018
53/HĐND Số liệu kế hoạch biên chế năm 2018 26/02/2018
23/HĐND Thông nhất phương án phân bổ nguồn vốn phân bổ ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 23/02/2018
51/HĐND Góp ý dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU 23/02/2018
49/HĐND Tham gia ý kiến dự thảo thống nhất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018 22/02/2018
50/HĐND Tham gia ý kiến dự thảo văn bản thống nhất phương án phân bổ nguồn vốn phân bổ ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 22/02/2018
48/HĐND Đạt bài cho tờ Thông tin 22/02/2018
46/HĐND Bổ sung phương án trả nợ nhanh vốn vay lại ngân hàng trung ương để thực hiện tiểu dự án "Chuẩn bị dự án hạ tầng toàn diện để phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" 12/02/2018
47/VP Cử thành viên tham gia tổ thông tin báo chí 12/02/2018
43/HĐND Thống nhất nội dung dự thảo quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND 08/02/2018
39/CV-HĐND Đính chính Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 05/02/2018
40/HĐND Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết của CP và chương trình hành động số 555-CTr/TU ngày 29/3/2017 của tỉnh ủy Hà Tĩnh 05/02/2018
41/HĐND Đồng ý cho UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam cầu phủ, TP Hà Tĩnh 05/02/2018
38/HĐND Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh 02/02/2018
37/VP Chuyển đơn thư kiến nghị của công dân 01/02/2018
34/VP Báo cáo bố trí công chức theo vị trí việc làm và đăng ký chỉ tiêu, cơ cấu thi công chức năm 2018 31/01/2018
35/VP Tham gia chương trình chức tết cán bộ chiến sỹ đảo sơn dương 31/01/2018
36/HĐND tiếp công dân của Đại biểu HĐND tỉnh 31/01/2018
33/VP Thống nhất đỡ đầu xã Thạch Xuân xây dựng NTM 29/01/2018
32/VP HĐND Tham gia tập huấn năm 2018 25/01/2018
31/HĐND Thống nhất bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 25/01/2018
27/HĐND Cho ý kiến điều 6, điều khoản thi hành các nghị quyết 72/20177/NQ-HĐND 22/01/2018