TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công Văn
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
200/HĐND Chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án sống chung với lũ huyện Vũ Quang 03/07/2017
196/HĐND Thống nhất Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Tiểu dự án “Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh” (PBIIG2-Ha Tinh) 30/06/2017
192/HĐND Trả lời đơn thư khiếu nại của công dân Trương Quốc Lam thành phố Hà Tĩnh 28/06/2017
191/HĐND Thống nhất phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trug ương thực hiện chương trình mục tiêu XDNTM năm 2017 27/06/2017
188/HĐND Ban hành quy định mức thu học phí giáo dục chất lượng cao trường TH, THCS, THPT, Đại học Hà Tĩnh 21/06/2017
183/HĐND THống nhất phương án bổ sung nguồn vốn đối ứng cho dự án cung cấp thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ 19/06/2017
185/HĐND Chuyển đơn thư khiếu nại của công dân Lê Thị Lạc 19/06/2017
180/HĐND Tham gia ý kiến dự thảo văn bản thống nhất bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 16/06/2017
175/HĐND Gửi nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 15/06/2017
176/HĐND Báo cáo bổ sung về công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường 15/06/2017
174/CV-HĐND Bổ sung làm rõ nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 13/06/2017
171/HĐND Báo cáo cơ sở pháp lý của việc đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài 12/06/2017
165/HĐND Kiến nghị nội dung giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 05/06/2017
163/HĐND Về việc giám sát việc thực hiện các kết luận giám sát của HĐND 01/06/2017
164/HĐND Báo cáo cung cấp hồ sơ liên quan đến đến 70 lô đất khu vực đầu cầu bến thủy 01/06/2017
156/HĐND Thồng nhất phương án bố trí nguồn vốn đối ứng dự án chương trình đào tạo nghề 2011 - Dự án thành phần 2 tại Trường Cao đẳng Nghề Việt - Đức 26/05/2017
135/VP Thực hiện QĐ số 1538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 08/07/2016