TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
808/KH-HĐND Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã 26/12/2019
791/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 16/12/2019
719/TB-HĐND Phân công thẩm tra bổ sung nội dung của Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 28/11/2019
709/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 27/11/2019
686/KH-HĐND Kế hoạch Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 07/11/2019
659/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 24/10/2019
601/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh 03/10/2019
596/TB-HĐND Chương trình giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh” 01/10/2019
513/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh" 16/09/2019
570/GM-HĐND Phiên họp thứ 36 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII 16/09/2019
554/QĐ-HĐND Quyết định về việc Ban biên tập Bản tin" Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh" 11/09/2019
555/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công (tạm thời) quản lý Trang Thông tin Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh 11/09/2019
539/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 06/09/2019
534/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn Giám sát thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2018 04/09/2019
494/GM-HĐND Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII 14/08/2019
346/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII 26/06/2019
313/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 10/06/2019
271/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 27/05/2019
238/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII 13/05/2019
215/TB-HĐND Về việc triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII (Kỳ họp bất thường) 07/05/2019
195/HĐND-ĐGS Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
196/HĐND-ĐGS Báo cáo một số nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
197/HĐND-ĐGS Báo cáo một số nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
194/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp, giai đoạn 2016-2018 02/05/2019
115/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND cấp tỉnh, huyện Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 01/04/2019