Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
EmailPrintAa
16:15 03/08/2021

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 20 - 28/7/2021 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phản ánh đầy đủ, kịp thời đến với cán bộ, nhân dân và cử tri.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh gửi báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV tới cán bộ, Nhân dân và cử tri tỉnh nhà, cụ thể:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TẠI KỲ HỌP

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, có nguy cơ lan rộng. Các cơ quan chức năng, lực lượng tuyến đầu và cả hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng, đời sống của Nhân dân. Trước tình hình đó, Quốc hội đã thống nhất rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến và chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tạo cơ sở pháp lý, tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp .

Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đồng thời, xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Quốc hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh tại phiên khai mạc

Quốc hội khẳng định, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, các ngành, các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thông suốt, liên tục của bộ máy Nhà nước. Quốc hội biểu dương nỗ lực của Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

1. Về tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách của đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội khẳng định dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp, bầu được 499 đại biểu Quốc hội, 266.022 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Quốc hội trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân cả nước đã hưởng ứng, tham gia rất tích cực và có trách nhiệm, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử. Đồng thời, yêu cầu các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, bám sát thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, kịp thời hiến kế để ban hành các quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Về công tác tổ chức, nhân sự

Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Chủ tịch Quốc hội, 04 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm: 18 Bộ và 04 cơ quan ngang Bộ; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 22 bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, 04 Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm 09 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, 18 Bộ trưởng, 04 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; 01 Phó Chủ tịch, 04 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Đồng thời, phê chuẩn 04 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; xây dựng bộ máy Nhà nước liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa đất nước vững bước vượt qua khó khăn, phát triển bứt phá trong giai đoạn 2021-2026, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

3. Về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước

3.1. Quốc hội đã thảo luận, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng thảo luận ở Tổ về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Quốc hội khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy và chính quyền các địa phương, sự chủ động tham gia tích cực, trách nhiệm, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ cán bộ ngành y tế, quân đội, công an, các tình nguyện viên…; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã và đang vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những tháng đầu năm 2021 đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; các giải pháp tiết kiệm chi được thực hiện triệt để nhằm bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục tăng cường quan hệ đối ngoại,…

Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực nêu trên, đồng thời, yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh - Trần Đình Gia thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

3.2. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019, trong đó, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 2.139.639.446 triệu đồng; tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 2.119.541.763 triệu đồng; bội chi ngân sách Nhà nước là 161.490.730 triệu đồng, bằng 2,67% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

3.3. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 với 23 chỉ tiêu và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể có sự lựa chọn ưu tiên để vừa bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân vừa bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số. Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội...

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ, kế hoạch cụ thể cho từng năm của nhiệm kỳ, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội; cuối năm 2023 báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ.

Các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh thảo luận cùng Tổ với thành phố Hải Phòng và tỉnh Tuyên Quang

3.4. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước cả giai đoạn khoảng 8,3 triệu tỷ đồng; tổng chi ngân sách Nhà nước khoảng 10,26 triệu tỷ đồng, tỷ trọng chi đầu tư phát triển hằng năm đạt 28%, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách Nhà nước; trong tổ chức thực hiện, cần phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%; tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP, trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giảm tỷ lệ này xuống dưới 3,7% GDP.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Lê Minh Hưng thảo luận tại Tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng mức vay trong giai đoạn 2021-2025 của ngân sách Trung ương khoảng 3,068 triệu tỷ đồng. Nợ công hằng năm không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm cho vay lại) không quá 25% tổng số thu ngân sách Nhà nước; nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia (không bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc ngắn hạn dưới 12 tháng) không quá 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

3.5. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương là 1.500.000 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 1.370.000 tỷ đồng); trong đó, bố trí 100.000 tỷ đồng để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; 65.795,847 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện 03 dự án quan trọng quốc gia, 38.738 tỷ đồng để đầu tư dự án quan trọng quốc gia đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông gia đoạn 2021-2025.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia và mức vốn bố trí cho từng dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, không chia nhỏ dự án đối với số vốn 78.719 tỷ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác. Đồng thời, yêu cầu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, giảm tối đa số lượng các dự án khởi công mới...

3 .6. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu trên cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí; ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Ngân sách Trung ương bố trí cho Chương trình là 39.632 tỷ đồng, trong đó có 30.000 tỷ vốn đầu tư phát triển.

3.7. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó đã giao Chính phủ trong quá trình điều hành tiếp tục chỉ đạo rà soát, bảo đảm không để trùng lặp, bỏ sót nội dung, đối tượng hỗ trợ; có cơ chế lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hiệu quả nguồn lực đầu tư; cân đối, bổ sung ngân sách Trung ương để thực hiện tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giảm nghèo và có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho Chương trình; nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của các cấp, các ngành và toàn xã hội về giảm nghèo bền vững, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân, cộng đồng. Giao Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình; rà soát, điều chỉnh, sắp xếp các dự án, tiểu dự án theo hướng bảo đảm sự liên kết, phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình; chỉ đạo công tác tổ chức, giám sát, đánh giá Chương trình và công tác điều phối giữa các bộ, ngành và địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp Trung ương cho cả 3 Chương trình.

4. Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội

4.1. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Theo đó, điều chỉnh bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) từ kỳ họp thứ 2 sang kỳ họp thứ 3. Chương trình năm 2022 gồm 09 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua và 02 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến hai lần.

4.2. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. Theo đó, bên cạnh các hoạt động giám sát tối cao theo quy định, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành” tại kỳ họp thứ 3 và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tại kỳ họp thứ 4. Đồng thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giám sát để triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp

5. Về Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trong đó, khẳng định cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước.

6. Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Từ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid -19, triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,... Đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tạo đột phá trong điều hành để phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống Covid -19, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết vướng mắc, bất cập, chồng chéo về cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật,…

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH TẠI KỲ HỌP

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, các hoạt động của các cơ quan Quốc hội và của Đoàn tổ chức.

1. Tại các buổi thảo luận ở Hội trường, Tổ đại biểu, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã có 09 lượt ý kiến phát biểu đánh giá, góp ý nội dung các báo cáo, tờ trình, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Kế hoạch Tài chính 5 năm quốc gia; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững;…

2. Về công tác nhân sự : Các vị ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh dành thời gian nghiên cứu Tờ trình, hồ sơ, thảo luận tại Đoàn. Công tác nhân sự tại kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của ĐBQH. Quy trình, thủ tục lấy ý kiến, bầu nhân sự, được thực hiện đúng quy định, nghiêm túc.

Tại kỳ họp, Đảng đoàn Quốc hội đã quyết định thành lập Tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh và chỉ định Tổ trưởng Tổ Đảng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hà Tĩnh khóa XV đối với đồng chí Trần Đình Gia, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh.

3 . Về công tác lập pháp và ban hành nghị quyết: Lãnh đạo Đoàn đã phân công cho các đại biểu tập trung nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có 17 Nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 Nghị quyết chuyên đề, 01 Nghị quyết chung về kỳ họp.

4 . Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại Kỳ họp : Các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và Văn phòng Quốc hội hướng dẫn.

5. Tại kỳ họp, do điều kiện phòng dịch, Đoàn không tổ chức làm việc với các bộ, ngành Trung ương, nhưng bên lề kỳ họp, Đoàn ĐBQH, các vị đại biểu Quốc hội đã tranh thủ báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như đề xuất kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương.

BBT

    Ý kiến bạn đọc