Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luân tại tổ về một số dự án luật
EmailPrintAa
17:00 18/11/2019

Sáng 18/11/2019, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc với nội dung thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và Luật Xây dựng.

Tham gia phát biểu, Đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tích cực tham gia đóng góp với các ý kiến sát thực, phù hợp với thực tiễn.

Đối với Luật Phòng, chống thiên tai, đại biểu cho rằng cần có các quy định rõ trong dự án Luật trong việc huy động lực lượng, cơ chế phối hợp, có các chế độ chính sách, khen thưởng kịp thời đối với các lực lượng tham gia vào ứng cứu phòng, chống thiên tai. Ngoài ra, Đại biểu đề nghị khi đã có lực lượng để tham gia phòng chống thiên tai thì cần đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho các lực lượng, cho từng địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai, cho từng vùng để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai được thực hiện tốt.

Đối với kinh phí phòng chống thiên tai, Đại biểu cho rằng cần quy định rõ, quản lý chặt chẽ, có chính sách ưu tiên đối với các mục liên quan đến phòng chống thiên tai; cần có cơ chế đặc thù để quản lý chặt chẽ, có hệ thống quỹ phòng chống thiên tai và quỹ phòng chống bão lũ. Quỹ phòng chống thiên tai được quy định tại Điều 10, Luật hiện hành được thành lập ở cấp tỉnh, chưa có ở Trung ương nên có một số vướng mắc trong hoạt động tạo nguồn lực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để hỗ trợ các địa phương, nhất là trong các tình huống thiên tai nghiêm trọng xảy ra. Đồng thời tiếp nhận nguồn hỗ trợ, cứu trợ tự nguyện của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho công tác ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai được kịp thời, điều chỉnh một số quy định về ngân sách nhà nước cho phòng, chống thiên tai cho phù hợp với Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công mới; bổ sung quy định thẩm quyền vận động, quyên góp, tiếp nhận nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khi có thiên tai đối với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Tổ về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và Luật Xây dựng

Đại biểu cho rằng để ứng phó đối với các tình huống đột xuất, bất ngờ tại địa phương cần tích hợp các Ban chỉ đạo (Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng, Ban chỉ đạo phòng chống lũ lụt…) để thành lập Ban chỉ đạo tình trạng khẩn cấp; trong đó, quy định rõ nhiệm vụ, thành phần, cơ chế phối hợp nhằm tránh tình trạng có nhiều Ban chỉ đạo nhưng lúng túng trong quá trình ứng cứu khi xảy ra thiên tai, địch họa.

Đối với Luật Đê điều, Đại biểu đề nghị cần đầu tư, nâng cấp đối với các tuyến đê điều có tính chất chiến lược. Đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn các hành vi vi phạm về bảo vệ đê điều, cần có chế tài xử lí mạnh đối với các vi phạm này. Đối với các dự án công trình xây dựng, cải tạo cầu vượt qua sông có đê cần nghiên cứu quy định chi tiết thông số đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng công trình xây dựng.

Đối với Luật Xây dựng, Đại biểu đề nghị đối với cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng cần quy định và phân cấp rõ đối với từng cấp công trình để gắn trách nhiệm khi các công trình xây dựng vi phạm. Qua thực tiễn tại địa phương, Đại biểu nêu ra một số bất cập, đối với quá trình xây dựng nông thôn mới như hiện nay thì việc xây dựng các công trình để hoàn thiện các chỉ tiêu nông thôn mới là rất cần thiết, tuy nhiên dự án Luật chưa đưa ra các quy định về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng. Đại biểu đề nghị dự án Luật Xây dựng sớm bổ sung, hoàn thiện các quy định này để các địa phương có căn cứ triển khai. Ngoài ra, Đại biểu cũng góp ý thêm về các vấn đề về quy hoạch vùng xây dựng, thẩm định năng lực hoạt động xây dựng đối với các công ty xây dựng.

Tham gia thảo luận tại tổ, các Đại biểu: Đặng Quốc Khánh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, Vương Ngọc Hà - Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hà Giang, Sùng Thìn Cò - ĐBQH Hà Giang, Hoàng Quốc Thưởng - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương và các vị ĐBQH trong tổ đã đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung hoàn thiện các dự án Luật trên, trong đó rất nhiều các Đại biểu đồng tình với các ý kiến phát biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Phạm Nghĩa - Hữu Quý

    Ý kiến bạn đọc