Soát xét kỹ các nội dung thuộc lĩnh vực tư pháp trình Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Hà Tĩnh
EmailPrintAa
18:10 07/06/2024

Dự thảo nghị quyết về các chính sách thuộc lĩnh vực tư pháp trình Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII rà soát kỹ mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVIII, sáng 7/6, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Tư pháp tỉnh về tờ trình, dự thảo Nghị quyết với nội dung quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có  đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Viết Hồng báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực tư pháp

Tại cuộc làm việc, Sở Tư pháp đã báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết về quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 6 Điều và phụ lục kèm theo tập trung vào các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; nguồn kinh phí thực hiện; điều khoản thi hành; tổ chức thực hiện; mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa phát biểu

Mục đích xây dựng nghị quyết nhằm bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác này trên địa bàn tỉnh. Làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế phát sinh.

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đề nghị nâng mức chi biên soạn tờ gấp, tình huống giải đáp pháp luật, câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm pháp luật của cấp huyện, cấp xã

Từ đó, quan điểm xây dựng nghị quyết phù hợp khả năng bảo đảm đảm nguồn kinh phí và tình hình thực tế của địa phương. Bảo đảm chất lượng, thời hạn trình ban hành Nghị quyết theo đúng tinh thần Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: đề nghị SởTư pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục rà soát kỹ mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; rà soát nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật..

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luccnj tại cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần và các thành phần tham dự đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Sở Tư pháp trong việc xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời đề nghị Sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện ttrình, dự thảo nghị quyết; tiếp tục rà soát mức chi các nội dung này của cấp tỉnh và cấp huyện bằng nhau và bằng mức quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC. Riêng đối với cấp xã, dự thảo quy định mức bằng 50% mức chi cấp tỉnh để phù hợp khả năng cân đối ngân sách của cấp xã, từ đó đảm bảo tính khả thi của Nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua…

Xuân Hoa - Đăng Nam

    Ý kiến bạn đọc