Tập trung hiện đại hoá kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu
EmailPrintAa
20:30 24/07/2021

Sáng ngày 24/7, sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ đại biểu. Các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh thảo luận cùng Tổ với thành phố Hải Phòng và tỉnh Tuyên Quang. Cùng dự thảo luận có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng.

Thống nhất cao với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra, các đại biểu đánh giá Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là bước đổi mới khá căn bản trong công tác lập kế hoạch; việc phân bổ vốn đầu tư công cơ bản đã tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thực hiện theo mục tiêu ưu tiên trong từng thời kỳ; từng bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, mất cân đối trong đầu tư; kỷ luật, kỷ cương tài chính về đầu tư công được tăng cường; việc lập, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển được giám sát, tính công khai, minh bạch, hiệu quả được cải thiện; nợ đọng xây dựng cơ bản đã giảm; các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, tạo động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

Thảo luận tại Tổ, đồng chí Trưởng Đoàn và các vị đại biểu Quốc hội bầu tại Hà Tĩnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được và chỉ ra một số hạn chế cần quan tâm khắc phục như: Các văn bản hướng dẫn chậm ban hành, còn chồng chéo; thể chế, pháp luật về đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều quy trình, thủ tục, triển khai nhiều khâu, nhiều bước; một số chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng, đấu thầu, giao kế hoạch, giải ngân còn nhiều vướng mắc, triển khai còn lúng túng; công tác quy hoạch, kế hoạch, khâu chuẩn bị dự án chưa kịp thời; tính dự báo, liên kết, đồng bộ còn hạn chế; nhiều công trình bố trí vốn không đủ; công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, phát hiện và xử lý chưa nghiêm.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính; tiếp tục chấn chỉnh tình trạng đầu tư dàn trải và một số dự án thất thoát, lãng phí; cần tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng cân đối các nguồn vốn khi đầu tư các dự án; cần có nhiều dự án tạo động lực phát triển cho các địa phương, nhất là các vùng khó khăn chịu ảnh hưởng của thiên tai; quan tâm các dự án kết nối tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, tình hữu nghị Việt - Lào.

Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cũng đề nghị tập trung nâng cấp và hiện đại hoá kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, quan tâm các hồ chứa nước trọng yếu, hạ tầng tiêu thoát lũ, hệ thống đê kè xung yếu; yêu cầu khi đầu tư các công trình phải đảm bảo quy mô, đủ sức chống chịu với biến đổi khí hậu.

Đối với dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng tình cao với phương án tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập và giao cho địa phương tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị Trung ương quan tâm điều tiết ngân sách cho các địa phương khó khăn vì nếu giao ngân sách địa phương giải phòng mặt bằng thì sẽ không đáp ứng được. Đối với đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài 58km dự kiến hoàn thành sau năm 2025 là chưa phù hợp, cần đẩy nhanh hơn nữa để hoàn thành trong giai đoạn này. Đối với tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng - Cha Lo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ Việt - Lào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cần đưa vào và làm rõ hơn trong kế hoạch đầu tư công.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn thảo luận.

Tham gia ý kiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn đề nghị Chính phủ cần kịp thời xác định rõ và báo cáo Quốc hội trong giai đoạn 2021-2025 sẽ trình những công trình trọng điểm để tăng tính chủ động. Đại biểu cũng băn khoăn việc lấy ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường cao tốc Bắc Nam, vì vậy cần xem xét và bố trí kinh phí hỗ trợ đối với những địa phương nguồn thu đạt thấp.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng thảo luận.

Phát biểu tại Tổ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Lê Minh Hưng nêu những vướng mắc về thể chế, pháp lý, quy trình thủ tục, chất lượng công tác chuẩn bị đầu mà các cấp cần tháo gỡ. Đại biểu chia sẻ một số bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả trong đầu tư công, nhất là bài học năm 2020 trong điều kiện khó khăn nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, công tác giải ngân vẫn đạt kết quả tốt, vì vậy cần đánh giá và phát huy. Đại biểu cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia; thống nhất chủ trương tách thành dự án độc lập đối với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ, nhất là với các dự án trọng điểm quốc gia; cần có chính sách mở rộng các kênh huy động vốn của xã hội nhất là qua kênh trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình để cùng “vốn mồi” ngân sách nhà nước đầu tư các dự án.

Xuân Phú - Quang Đức

    Ý kiến bạn đọc