TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
508/TB-HĐND Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 20/11/2020
337/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ thứ 15 họp HĐND tỉnh khóa XVII 20/07/2020
265/TB-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII 18/06/2020
135/TB-HĐND Thông báo về việc Triệu tập kỳ họp thứ 14, HĐMND tỉnh khóa XVII 09/04/2020
94/TB-HĐND Thông báo Triệu tập Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII 17/03/2020
92/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà 17/03/2020
791/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 16/12/2019
709/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 27/11/2019
601/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh 03/10/2019
596/TB-HĐND Chương trình giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh” 01/10/2019
346/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII 26/06/2019
215/TB-HĐND Về việc triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII (Kỳ họp bất thường) 07/05/2019
13/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh 08/03/2019
04/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với đồn biên phòng, trạm biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế cầu treo 28/01/2019
03/ĐKS Kết quả khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 25/01/2019
08/TB-VP Phân công nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Hội nghị Thường trực các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 07/01/2019
83/TB-HĐND Thông báo kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 18/12/2018
84/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 17/12/2018
81/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 14/12/2018
72/TB-HĐND Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 13/11/2018
71/TB-VP Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các phòng, Trung tâm TT tham mưu, phục vụ hoạt động kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 06/11/2018
70/TB-HĐND Thông báo phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung của kỳ họp thứ 8 01/11/2018
69/TB-ĐGS Thông báo thay đổi địa điểm khảo sát, giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại huyện Thạch Hà 26/10/2018
66/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII tại phiên họp thứ 24 28/09/2018
65/TB-HĐND Thông báo kết khảo sát, làm việc của Ban pháp chế với Trung tâm chữa bệnh- giáo dục- lao đông xã hội 24/09/2018