Đề chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Ngày 8/11, đồng chí Lê Đình Sơn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu bầu trên địa bàn thành phố tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường Nam Hà, thôn Liên Nhật xã Thạch Hạ. Tham dự có đại diện các sở, ban ngành liên quan và đông đảo bà con cử tri.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 8/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn huyện Hương Khê đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Phú Gia và Hương Đô

Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, ngày 8/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Cẩm Xuyên đã tiếp xúc cử tri tại thôn Mỹ Hà (Cẩm Mỹ), Vĩnh Lộc (Cẩm Lộc) và làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên.

Sáng ngày 25/6, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Sơn – TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri ngành giáo dục huyện Hương Khê để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

Ngày 22/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Kỳ Anh để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 22/6 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri tại Tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập và làm việc với UBND thành phố

Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XVII, sáng ngày 22/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cẩm Xuyên về chuyên đề "chính sách phát triển giáo dục Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo".

Chiều 22/6, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà đã tiến hành tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác y tế - dân số.

Sáng 22/6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Thạch Hà đã tiếp xúc cử tri tại thôn Tiền Thượng xã Thạch Lâm huyện Thạch Hà.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 20/6, đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc đã tiếp xúc chuyên đề về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang.

Sáng 20/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Thọ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII.

Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri, ngày 20/6/2018, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà đã tiến hành tiếp xúc với cử tri tại Thôn Kim Tân, xã Tân Lộc và Hội trường UBND huyện trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII.

Nghiên cứu để có bộ giống chất lượng cao; không để chăn nuôi trong khu dân cư; nâng cấp, sửa chữa đường Sơn Lộc… là một số kiến nghị của cử tri gửi đến Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại huyện Can Lộc ở cuộc tiếp xúc cử tri sáng 20/6 xã Sơn Lộc.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 19/6, đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy huyện Kỳ Anh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri thị trấn Cẩm Xuyên và xã Cẩm Lĩnh.

Sáng 18/6, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Vũ Quang đã tiến hành tiếp xúc cử tri chuyên đề để lấy ý kiến về chính sách phát triển Giáo dục - Đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 18/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Hồng Lĩnh.

Ngày 17/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh bầu tại huyện Hương Khê đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 tại các xã Phúc Trạch, Hương Giang.

Chiều 15/11, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh theo chuyên đề “Phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Hà tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Ngày 15/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh và Tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm để báo cáo đến bà con cử tri những nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII, ngày 15/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn huyện Vũ Quang tổ chức TXCT với cử tri xã Đức Giang và xã Hương Quang.