Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, ngày 15/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh bầu trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã tiếp xúc cử tri tại các xã: Xuân Hội, Xuân Liên, Xuân Lam, Xuân Lĩnh huyện Nghi Xuân.

Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà đã tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Liên, Thạch Khê, Thạch Tân, Thạch Đài để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của huyện Thạch Hà.

Ngày 14/1, đồng chí Đặng Quốc Vinh -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh bầu tại huyện Hương Sơn có các buổi tiếp xúc với cử tri tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Tiến và thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú. Tham dự có đại diện các Sở, ban ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện cùng dự.

Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri, ngày 15/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà đã tiến hành tiếp xúc với cử tri tại các thôn Vĩnh Phong xã Hộ Độ, thôn Thanh Mỹ xã Phù Lưu.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 13/11/2017, đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã có các buổi tiếp xúc tại xã Kỳ Hưng và xã Kỳ Thịnh. Tham dự có đại diện UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Thị ủy, HĐND, UBMTTQ thị cùng đông đảo bà con cử tri.

Ông Hoàng Trung Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX. Hồng Lĩnh vừa tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường Đức Thuận và tiếp xúc cử tri chuyên đề tại Hội trường Thị ủy với ngành giáo dục và đào tạo. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, UBMTTQ tỉnh, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ V, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 14/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ đã tiến hành tiếp xúc với cử tri tại các xã Đức Lạng và Đức Vĩnh. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

Tiếp tục chương trình TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 11/11, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại địa bàn thành phố tổ chức tiếp xúc với cử tri xã Thạch Hưng và phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, ngày 10/11/2017, Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Can Lộc đã tiếp xúc cử tri tại thôn Yên Bình xã Quang Lộc, thôn Bình Sơn xã Gia Hanh.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII. Ngày 27/6/2017, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Sơn cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh có các cuộc tiếp xúc tại xã Đức Hương và thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang).

Ngày 28/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng các vị đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh có các buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hương Đô và Phương Mỹ (huyện Hương Khê).

Sáng 28/6/2017, Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại huyện Nghi Xuân buổi tiếp xúc cử tri thôn Trường Thủy, xã Xuân Trường và thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành huyện Nghi Xuân.

Ngày 28/6/2017, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Sơn và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh được bầu tại thị xã Hồng Lĩnh đã tiếp xúc cử tri tại Tổ dân phố 7 phường Đậu Liêu, Tổ dân phố Trung Lý phường Trung Lương và Tổ dân phố 9 phường Bắc Hồng.

Sáng ngày 28/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Cục thuế, Thanh tra tỉnh và Quỹ Đầu tư phát triển về kết quả thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 và một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 27/6, Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại huyện Cẩm Xuyên có buổi tiếp xúc cử tri thôn Nam Thành, xã Cẩm Nam và thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên).

Ngày 27/6/2017, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn huyện Lộc Hà tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã: Thạch Mỹ, Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 26/6, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Thạch Hà đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các thôn: Đông Sơn xã Thạch Xuân, thôn Tri Lễ xã Thạch Kênh, thôn Nam Sơn xã Ngọc Sơn, thôn Trung Phú xã Thạch Thắng.

Tiếp tục chương trình TXCT trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 22, 23/6/2017, đồng chí Lê Đình Sơn - UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại địa bàn thành phố đã tiếp xúc với cử tri tại xã Thạch Trung và các phường: Nguyễn Du, Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

Chiều 23/6/2017, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Võ Hồng Hải và Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Can Lộc đã tiếp xúc cử tri tại thôn Phúc Sơn xã Thuần Thiện.

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII , trong 2 ngày 21-22/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kỳ Anh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã Kỳ Hợp, Kỳ Thọ, Kỳ Châu, Kỳ Xuân. Tham gia các cuộc tiếp xúc có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của huyện Kỳ Anh.