Đại biểu Hội đồng Nhân dân do dân bầu ra làm người đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực ở địa phương, thực hiện quyền dân chủ đại diện của dân thông qua Hội đồng Nhân dân. Như vậy, với trách nhiệm dân giao phó, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải thực hiện đúng chức trách của mình là người của Nhân dân, thay mặt Nhân dân để tham gia vào cơ quan Nhà nước, để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, vì dân. Để làm tròn được vai trò đó, người đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phải thấy hết được vinh dự và trách nhiệm của mình, luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà dân tin yêu giao phó.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 25/11/2015, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Kỳ Anh đã tiếp xúc cử tri tại hai điểm, phường Kỳ Phương và phương Kỳ Trinh. Tham dự các buổi tiếp xúc có đồng chí Hà Văn Thạch - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu được bầu trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Khoa học & Công nghệ và Thường trực Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã Kỳ Anh cùng tham dự.

Ngày 25/11/2015, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc với cử tri các thôn: Kỷ Các xã Thạch Lâm, thôn Sơn Vĩnh xã Thạch Thanh, thôn Trần Phú xã Thạch Trị huyện Thạch Hà.

Ngày 24/11/2014, Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Hương Sơn gồm các đồng chí Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục thuế, Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn đã tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Tiến, xã Sơn Lâm huyện Hương Sơn.

Chuẩn bị nội dung cho chương kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 24 - 25/11/2015, Tổ đại biểu bầu tại huyện Can Lộc có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vượng Lộc, Trung Lộc, Trường Lộc, Phú Lộc huyện Can Lộc. Tham dự các buổi tiếp xúc có đồng chí Từ Văn Diện - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và các vị đại biểu bầu trên địa bàn. Đại diện UB MTTQ tỉnh, sở Công Thương, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Thường trực huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Can Lộc tham dự.

Để chuẩn bị nội dung cho chương trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, chiều 24/11 Tổ đại biểu bầu tại huyện Hương Khê có buổi tiếp xúc tại Thị trấn huyện Hương Khê. Tham dự có đồng chí Lê Đình Sơn - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Huyên - UV BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện UB MTTQ tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh cấp huyện cùng đông đảo cử tri huyện Hương Khê.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, trong 2 ngày 29,30/ 6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Cẩm Xuyên đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các điểm Thị trấn Thiên Cầm, xã Cẩm Quan và xã Cẩm Hòa. Tham dự các cuộc tiếp xúc, có sự tham gia của các đại biểu bầu trên địa bàn, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở tài nguyên Môi trường, Ngân hàng nhà nước và các đồng chí trong Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Cẩm Xuyên.

Ngày 29/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Hồng Lĩnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các điểm: Đậu Liêu và Thuận Lộc. Tại các buổi tiếp xúc, có sự tham gia của đồng chí Hoàng Thị Cẩm Tú - TUV, UVTT HĐND tỉnh và các đại biểu bầu trên địa bàn, đại diện lãnh đạo công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Sở KHĐT, Bí thư, Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ thị xã Hồng Lĩnh.

Ngày 29/6/2015, Đoàn ĐBQH và Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Vũ Quang đã tiếp xúc với cử tri xã Hương Minh, Đức Bồng huyện Vũ Quang. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu ở huyện Vũ Quang; đại diện lãnh đạo UBMTTQ, các sở, ban ngành cấp tỉnh; Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vũ Quang và đông đảo cử tri.

Trong hai ngày 29-30/6, Đoàn ĐBQH tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại xã Thái Yên, Trường Sơn, Trung Lễ. Tham dự có đại diện các sơ, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và đông đảo bà con cử tri huyện nhà.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 30/6/2015, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm UBKT của Quốc hội và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Cùng tham dự tiếp xúc cử tri có đại diện UB MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ thành phố Hà Tĩnh và đông đảo cử tri.

Ngày 29/6/2015, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm UBKT của Quốc hội, các đại biểu HĐND tỉnh tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Trọng Nhiệu - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bùi Đức Hạnh - Giám đốc Sở VHTT & DL đã tiếp xúc cử tri tại thôn Hồng Lạc xã Thạch Châu và thôn 3 xã Bình Lộc huyện Lộc Hà. Tham dự có đại diện Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở GTVT, Ngân hàng chính sách và Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Lộc Hà.

Ngày 25/6/2015, đồng chí Lê Đình Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND bầu tại Hương Khê đã tiếp xúc cử tri các xã Hương Long, Lộc Yên huyện Hương Khê. Tham dự các cuộc tiếp xúc có đồng chí Hoàng Thị Cẩm Tú - TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở NNPTNT, Sở Xây dựng, Ngân hàng chính sách, MTTQ tỉnh và các đồng chí trong Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Hương Khê.

Ngày 26/6/2015, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Kỳ Anh đã tiếp xúc cử tri tại các điểm: Kỳ Lợi, Phường Sông Trí Thị Xã Kỳ Anh. Tại các buổi tiếp xúc, ngoài các đại biểu bầu trên địa bàn còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo: Sở KHĐT, Sở TNMT và Thường trực HĐND, UBND, MTTQ Thị xã Kỳ Anh.

Ngày 24/06, Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Can Lộc đã tiếp xúc cử tri các xã Song Lộc, Đồng Lộc, Mỹ Lộc và Thị trấn Nghèn. Các đồng chí Từ Văn Diện, UVBTV, Chủ tịch MTTQ tỉnh; Các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu ở huyện Can Lộc; đại diện các thành viên Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, các sở ngành và Thường trực huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Can Lộc tham dự.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, ngày 25/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Kỳ Đồng và Kỳ Thư. Tham dự tiếp xúc có các đồng chí trong Đoàn công tác của tỉnh và một số sở, ngành có liên quan.

Ngày 24/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các điểm: Thạch Long, Thạch Tân, Thạch Khê, Thạch Ngọc. Tại các buổi tiếp xúc, ngoài các đại biểu bầu trên địa bàn còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, KHĐT, GTVT và Thường trực HĐND, UBND, MTTQ huyện Thạch Hà.

Ngày 23/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Nghi Xuân đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Hồng và Cương Gián. Tham dự tiếp xúc có đồng chí Đặng Quốc Vinh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đặng Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu bầu trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 22/6/2015, Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại thành phố đã tiếp xúc với cử tri Phường Tân Giang, Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBMTTQ, các sở, ban ngành cấp tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và đông đảo cử tri.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 22/6/2015, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn huyện Hương Sơn đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Tây, Sơn Bình, Sơn Trung. Tham dự có đại diện Sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện cùng đông đảo bà con cử tri huyện nhà.