Tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
09:31 24/10/2018

Bộ máy tổ chức HĐND tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021)

THƯỜNG TRỰC  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ​TỈNH KHOÁ XVII (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

CHỦ TỊCH HĐND

Ông: Hoàng Trung Dũng

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Ông: Trần Tú Anh

Ông: Trần Văn Kỳ

CÁC ỦY VIÊN

Bà: Nguyễn Thị Nhuần

Ông: Trần Viết Hậu

Ông: Phạm Xuân Phú

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII (Nhiệm kỳ 2016-2021)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

1. Bà: Nguyễn Thị Nhuần

- Trưởng ban

3. Bà Nguyễn Thị Gái

- Ủy viên

4. Đặng Quốc Cương

- Ủy viên

5. Ông Bùi Nhân Sâm

- Ủy viên

6. Ông Trần Hậu Tám

- Ủy viên

7. Ông Nguyễn Văn Hổ

- Ủy viên

8. Ông Lê Ngọc Huấn

- Ủy viên

9. Ông Nguyễn Trọng Nhiệu

- Ủy viên

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

1. Ông Trần Viết Hậu

- Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

- Phó Trưởng ban

3. Ông Dương Tất Thắng

- Ủy viên

4. Ông Trần Văn Kỳ

- Ủy viên

5. Ông Đỗ Khoa Văn

- Ủy viên

6. Ông Đinh Nho Hậu

- Ủy viên

7. Ông Nguyễn Quốc Hà

- Ủy viên

8. Ông Trần Việt Hà

- Ủy viên

BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI HĐND TỈNH

1. Bà Đào Thị Anh Nga

P. Trưởng ban

2.Bà Nguyễn Thị Nguyệt

- Ủy viên

3. Ông Trần Trung Dũng

- Ủy viên

4. Ông Nguyễn Trí Lạc

- Ủy viên

5. Ông Nguyễn Thế Hoàn

- Ủy viên

6. Ông Nguyễn Văn Danh

- Ủy viên

ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP

1. Bà Nguyễn Thị Việt Hà

- Tổ Trưởng

2.  Ông Nguyễn Huy Hùng

- Tổ Phó

3. Ông Nguyễn Thế Hoàn

- Tổ viên

BBT

    Ý kiến bạn đọc