Cử tri Kỳ Anh,Cẩm Xuyên, Hương Khê
EmailPrintAa
14:05 30/03/2012

Câu hỏi: Tăng cường chỉ đạo ngành giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng trường chuẩn, lớp chọn, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh. Có cơ chế, chính sách hợp lý để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, chính sách đãi ngộ cho giáo viên, nhất là bậc học mầm non; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường lớp, thiết bị dạy và học cho các trường học vùng sâu, vùng xa. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đưa các trường mầm non vào hệ công lập, biên chế cho giáo viên

Trả lời:

Ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh đang phát triển một cách toàn diện; để đạt được những kết quả đó, những năm qua tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp. Việc triển khai thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được cấp ủy, chính quyền các cấp rất quan tâm và được nhân dân hưởng ứng. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 523 trường đạt chuẩn Quốc gia (116 trường mầm nọn, 296 trường tiểu học, 97 trường THCS và 14 trường THPT), là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước. Cùng với phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo môi trường giáo dục lành mạnh tích cực để giáo dục toàn diện cho học sinh. Ngành giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các phong trào đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho thầy giáo, cô giáo do đó đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có chất lượng, tuyệt đại bộ phận tâm huyết với nghề, ra sức khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số giáo viên vi phạm kỷ luật vẫn còn nhưng chỉ là cá biệt và đã được ngành giáo dục và đào tạo xem xét có hình thức xử lý kỷ luật thỏa đáng. Đạo đức học sinh được nâng lên, chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực.Tỷ lệ tốt nghiệp các cấp ổn định, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng cao hơn bình quân của cả nước.

Ngành GD và ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức theo quy định của Nhà nước. UBND tỉnh và địa phương các cấp có nhiều chính sách động viên đội ngũ nhà giáo nói chung, đặc biệt là giáo viên mầm non ngoài biên chế, giáo viên công tác vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. Thực hiện Thông tư 11/TT-BGDĐT về việc chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập, UBND tỉnh xây dựng Đề án chuyển đổi, tổ chức triển khai thực hiện, đến nay đã chuyển được 165 trường sang công lập đạt tỷ lệ 59% số trường. Tỉnh đã có nhiều chính sách hổ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế để giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, như: đóng bảo hiểm xã hội, nâng mức trợ cấp hàng tháng bằng nhiều nguồn,... Tuy đã có nhiều giải pháp, nhưng hiện nay đời sống của một bộ phận giáo viên, nhất là giáo viên mầm non ngoài biên chế vẫn còn khó khăn, cần phải được tiếp tục quan tâm.

Công tác xã hội hoá giáo dục phát triển đúng hướng bước đầu đã huy động đựơc các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục cùng với nhà trường  và đầu tư nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục, nâng cao hiệu quả giáo dục.


    Ý kiến bạn đọc