Cử tri phản ánh ở một số địa phương việc đóng nộp của con em khi đến trường còn quá lớn so với thu nhập của người dân
EmailPrintAa
14:06 30/03/2012

Câu hỏi: Cử tri phản ánh ở một số địa phương việc đóng nộp của con em khi đến trường còn quá lớn so với thu nhập của người dân; chất lượng dạy của một số giáo viên còn hạn chế; chất lượng học của học sinh chưa cao; tiêu cực và tệ nạn đã xẩy ra trong một số trường, lớp, cơ sở giáo dục,... đã và đang là mối lo ngại của người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục xem xét và có biện pháp giải quyết để người dân yên tâm khi con em đến trường

Trả lời:

Công tác huy động đóng góp của phụ huynh học sinh do chính quyền địa phương các cấp quy định trên cơ sở các quy định chung của Nhà nước. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 992/SGD&ĐT ngày 23/8/2010, Công văn số 1040/SGD&ĐT-KHTC ngày 01/9/2010 để hướng dẫn và quy định các khoản thu bắt buộc, quy trình vận động các khoản thu tự nguyện, công tác quản lý, sử dụng các khoản thu. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra, kịp thời uốn nắn những sai sót đồng thời nắm bắt tình hình thực tiễn tham mưu để UBND xem xét, lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc chế độ “3 công khai” theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.


    Ý kiến bạn đọc