Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI (cử tri thành phố Hà Tĩnh)
EmailPrintAa
17:19 30/06/2015

Câu hỏi:

Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đối với địa bàn Thành phố như tiêu chí chợ, tiêu chí bác sỹ và phương tiện quan trọng ở trạm y tế, đảm bảo phù hợp với các quy định và  xu thế phát triển của đô thị

Trả lời:

Về tiêu chí chợ: Thực hiện Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, trong đó tiêu chí chợ chỉ quy định thực hiện đối với các xã có quy hoạch chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về tiêu chí Y tế: Thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế, trong đó quy định: Đối với các Trạm y tế tại khu vực đô thị chỉ quy định bác sỹ có làm việc tại Trạm Y tế thường xuyên hoặc tối thiểu 2 buổi/tuần; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác đáp ứng khoảng 70% nhu cầu trở lên.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo nông thôn mới Trung ương đang dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới theo hướng: Quy định tiêu chí Quốc gia là thống nhất chung toàn quốc; điều chỉnh tiêu chí nông thôn mới phù hợp nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng của các tiêu chí đạt chuẩn, không quy định theo vùng, chỉ quy định mềm đối với một số nội dung đặc thù mang tính kỹ thuật, mức hưởng thụ của người dân phải được bình đẳng.

 


    Ý kiến bạn đọc