Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 9/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

17:54 09/07/2024

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đề nghị ngành tiếp thu chỉnh sửa, khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng.

15:04 05/07/2024

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tập trung phát triển sản xuất - kinh doanh để hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2024

18:04 04/07/2024

Tập trung hoàn thiện Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trình Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII

10:31 03/07/2024

Các đơn vị được giao trách nhiệm soạn thảo tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, rà soát lại số liệu, nội dung, tham mưu UBND tỉnh sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để phục vụ tốt cho Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII

10:17 28/06/2024

Sáng 06/6/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức khảo sát, làm việc với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành có liên quan để nghe tiến độ và kết quả thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

15:17 06/06/2024

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng ngày 3/5/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

11:06 03/05/2024

Cùng buổi sáng 3/5/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có phiên họp nội bộ để thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc thẩm tra

10:36 03/05/2024

Chiều ngày 17/4/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường về nội dung trình Kỳ họp thứ 19, HĐNDtỉnh khóa XVIII. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

17:23 17/04/2024

Chiều 12/4/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

15:37 12/04/2024

Sáng 14/3/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Sở Công Thương về tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

16:00 14/03/2024

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 1/2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn (NN& PTNT) về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

16:49 01/02/2024

Thực hiện Chương trình khảo sát thường xuyên, sáng 25/01/2024, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì Đoàn khảo sát tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) tại huyện Hương Sơn và huyện Đức Thọ

20:23 25/01/2024

Chiều 23/1/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát về tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà, Thạch Hà. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc khảo sát

14:54 23/01/2024

Tiếp tục chương trình khảo sát thường xuyên, sáng 23/1/2024, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga dẫn đầu Đoàn tiến Khảo sát tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên

14:03 23/01/2024

Chiều 22/01/2024, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn các huyện: Nghi Xuân, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh

10:21 23/01/2024

Chiều 28/12/2023, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2023 và thống nhất nội dung kế hoạch hoạt động năm 2024.

22:11 28/12/2023

Sáng 29/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức cuộc làm việc về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

15:31 29/11/2023

Chiều 24/11/2003, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung trình Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

07:58 25/11/2023

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng 24/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

11:16 24/11/2023