Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 1/2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn (NN& PTNT) về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

16:49 01/02/2024

Thực hiện Chương trình khảo sát thường xuyên, sáng 25/01/2024, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì Đoàn khảo sát tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) tại huyện Hương Sơn và huyện Đức Thọ

20:23 25/01/2024

Chiều 23/1/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khảo sát về tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà, Thạch Hà. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc khảo sát

14:54 23/01/2024

Tiếp tục chương trình khảo sát thường xuyên, sáng 23/1/2024, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga dẫn đầu Đoàn tiến Khảo sát tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của các Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên

14:03 23/01/2024

Chiều 22/01/2024, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát tình hình thu hút đầu tư và hoạt động của Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn các huyện: Nghi Xuân, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh

10:21 23/01/2024

Chiều 28/12/2023, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2023 và thống nhất nội dung kế hoạch hoạt động năm 2024.

22:11 28/12/2023

Sáng 29/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức cuộc làm việc về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

15:31 29/11/2023

Chiều 24/11/2003, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung trình Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

07:58 25/11/2023

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng 24/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

11:16 24/11/2023

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng 23/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

14:26 23/11/2023

Chiều 22/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVIII. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc.

17:08 22/11/2023

Sáng 08/11/2023, Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2023” của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT). Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

08:45 09/11/2023

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 08/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Công Thương tỉnh về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

17:58 08/11/2023

Chiều ngày 17/10/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính về các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì buổi làm việc

20:38 17/10/2023

Sáng 21/9/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Hà Tĩnh về kết quả hoạt động từ năm 2020 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

14:22 21/09/2023

Cùng chiều 18/92023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVIII. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

15:09 19/09/2023

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, chiều 18//9/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

08:43 19/09/2023

Chiều ngày 14/9/2023, Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2023” của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

10:39 15/09/2023

Chiều 23/8, Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2023” của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành kiểm tra hồ sơ địa chính và làm việc với UBND huyện Thạch Hà và Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Thạch Hà – Lộc Hà . Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

09:45 25/08/2023

Sáng 23/8, Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Hương Khê giai đoạn 2020 – 2023”do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm Phó trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ địa chính và làm việc với UBND huyện Hương Khê, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Hương Khê - Vũ Quang

14:20 23/08/2023