Thường trực HĐND tỉnh chuyển UBND tỉnh đơn thư kiến nghị của công dân xóm Tân Sơn, xã Nam Hương và xóm Hưng Hòa, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà kiến nghị về việc đền bù, thu hồi, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên.

16:33 08/08/2017

Ngày 15/7/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân nhận được đơn thư của các doanh nghiệp: Công ty CP xây dựng du lịch Hà Tĩnh, Cty CP xây dựng thương mại Hoàng Long, Công ty TNHH xây dựng Xuân Hà. Sau khi xem xét Thường trực HĐND tỉnh chuyển đơn đến UBND thành phố để xem xét giải quyết.

10:22 01/08/2017

Ngày 27/4/2017, Thường trực HĐND tỉnh nhận được đơn của ông Trần Nam Long, cán bộ thuộc Công ty Prudential Chi nhánh Hà Tĩnh, phản ánh về việc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh thu phí giám định tại nhà chưa đảm bảo các quy đihj pháp luật.

08:23 01/08/2017