Quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

09:08 24/10/2018

Tên cơ quan :Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành – thành phố Hà Tĩnh Điện thoại : 0239.3795556 Fax : 0239.3795557 E-mail :ddbqh@hatinh.gov.vn

07:55 24/10/2018

Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Người luôn gương mẫu thực hiện, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc chấp hành điều lệ, nghị quyết. Nhờ vậy, đã tạo dựng được đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở, hết lòng vì sự nghiệp chung, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

11:49 30/01/2017

Gần gũi với cử tri, giữ mối liên hệ với cử tri không chỉ dừng lại ở việc tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp theo định kỳ mà đại biểu cần chủ động lên kế hoạch TXCT cụ thể...

08:01 02/06/2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh)

10:08 01/06/2016

Ngày 10/5, Đoàn giám sát công tác bầu cử HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế đã về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Cẩm Xuyên. Về phía huyện có Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, đại diện các phòng ban và Ủy ban bầu cử huyện.

15:42 11/05/2016