TÌM KIẾM VĂN BẢN

Giấy mời
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
234/GM-HĐND Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII 01/06/2023
433/GM-HĐND Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII 07/11/2022
217/GM-ĐĐBQH Họp triển khai giám sát nội dung các Đoàn giám giám sát 29/11/2021
476/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh 29/11/2021
463/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Quang 29/11/2021
492GM-HĐND Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Ủy ban nhândân tỉnh về giám sát “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” và công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh. 24/11/2021
490/GM-HĐND Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/11/2021
489/GM-HĐND Làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 22/11/2021
486/GM-ĐGS Làm việc với UBND huyện Kỳ Anh về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn 19/11/2021
479/GM-HĐND Khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự thảo ghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh 17/11/2021
467/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên 12/11/2021
468/GM-ĐGS Khảo sát và làm việc với UBND huyện Vũ Quang về tình hình xử lý một số tồn đọng về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện 12/11/2021
463/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Quang 11/11/2021
461/GM-ĐGS Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh 10/11/2021
218/GM-ĐĐBQH Hội nghị Pháp luật và chính sách cơ cấu lại nguồn lao động thời kỳ mới 07/11/2021
441/GM-HĐND Làm việc với Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh 04/11/2021
428/GM-HĐND Làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 01/11/2021
209/GM-ĐĐBQH Hội nghị trực tuyến triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV 28/10/2021
142/GM-HĐND Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 13/04/2020
570/GM-HĐND Phiên họp thứ 36 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII 16/09/2019
494/GM-HĐND Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII 14/08/2019
143/GM-ĐGS Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại huyện Lộc Hà 01/10/2018
135/GM-HĐND Đoàn giám sát HĐND tỉnh việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại huyên Lộc Hà 14/09/2018
134/GM-HĐND Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại huyện Can Lộc 14/09/2018
133/GM-HĐND Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức phiên họp thứ 24 để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền 13/09/2018