Tên cơ quan :Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành – thành phố Hà Tĩnh Điện thoại : 0239.3795556 Fax : 0239.3795557 E-mail :ddbqh@hatinh.gov.vn

07:55 24/10/2018

Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Người luôn gương mẫu thực hiện, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc chấp hành điều lệ, nghị quyết. Nhờ vậy, đã tạo dựng được đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở, hết lòng vì sự nghiệp chung, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

11:49 30/01/2017