TÌM KIẾM VĂN BẢN

Công Văn
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
499/HĐND Tổ chức thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 01/12/2022
197/HĐND-ĐGS Báo cáo một số nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
196/HĐND-ĐGS Báo cáo một số nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
195/HĐND-ĐGS Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
17/HĐND Phối hợp tổ chức, phục vụ đại biểu Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm 09/01/2019
19/HĐND Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ lần thứ 5 tại Hà Tĩnh 09/01/2019
08/HĐND Đăng ký điểm đi thực tế, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc trung bộ lần thứ 5 04/01/2019
420/HĐND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại nóng tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 18/12/2018
373/HĐND Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
374/HĐND Đảm bảo đường truyền Internet và cáp truyền hình cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
375/HĐND Tiếp sóng Đài PT-Th tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
376/HĐND Cử phóng viên đưa tin kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 20/11/2018
378/HĐND Tham gia ý kiến thống nhất quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh 20/11/2018
370/HĐND Hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm 16/11/2018
371/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) 16/11/2018
367/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến 15/11/2018
368/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến (Giám đốc Sở Y tế) 15/11/2018
369/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến (Giám đốc Công an tỉnh) 15/11/2018
372/HĐND Đề nghị giải trình báo cáo một số nội dung của cử tri do MTTQ chuyển đến (Giám đốc Sở NNPTNT) 15/11/2018
356/HĐND Thực hiện chế động trang phục đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân 07/11/2018
351/HĐND Tham gia ý kiến dự thảo văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp sân vận động tỉnh 02/11/2018
349/CV-VP Báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 01/11/2018
343/HĐND Phương án tự chủ đối với các bệnh viện tuyến tỉnh nhóm II 29/10/2018
342/HĐND Góp ý dự thảo quyết định UBND tỉnh 29/10/2018
341/HĐND Đưa cổng thông tin điện tử "Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh vào hoạt động" 29/10/2018