Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành và tổ chức bàn giao hai công trình Hồ Bàu tiên và Tiểu công viên Bình Lạng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng

09:25 29/12/2020

Quy định tại Điều 6, Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phân cấp việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đối với các công trình do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư còn chồng chéo, mâu thuẫn. Đề nghị tỉnh xem xét, sửa đổi

08:38 29/12/2020

Đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý việc quy hoạch Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài nhiều năm nhưng không triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân

08:37 29/12/2020

Đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 cho giai đoạn tiếp theo

08:05 29/12/2020

Hiện nay nhiều thôn đã được công nhận khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 2018 theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng chưa nhận được kinh phí hỗ trợ. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết

08:02 29/12/2020

Đề nghị tỉnh có hướng dẫn cơ chế tạo thuận lợi cho địa phương trong việc thực hiện xã hội hóa một số công trình phục vụ dạy học trong các trường công lập như: nhà đa năng, bể bơi, sân bóng đá mi ni mặt cỏ nhân tạo...

08:00 29/12/2020

Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái của Công ty TNHH Bình Hà tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà; Dự án Trung tâm Hươu giống Hương Sơn của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

07:56 29/12/2020

Đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý việc quá trình triển khai thực hiện Dự án Tổ hợp khách sạn thương mại, dịch vụ tổng hợp Nguyễn Hưng, thành phố Hà Tĩnh còn xảy ra một số sai phạm gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân

07:54 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ; bố trí vốn đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa một số công trình, dự án quan trọng, cấp thiết trên địa bàn

07:52 29/12/2020