Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết việc Dự án nhà máy Điện mặt trời Sơn Quang do Công ty TNHH GA Power Solar Park Hương Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tuy nhiên chưa thực hiện việc chi trả cho người dân

09:14 29/12/2020

Câu hỏi? Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương và Công ty điện lực Hà Tĩnh kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình bàn giao lưới điện nông thôn cho điện lực quản lý; sau khi bàn giao ngành điện chưa quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, gây tổn thất điện năng dẫn đến tăng giá điện và không đảm bảo an toàn, gây lo lắng cho người sử dụng, nhất là trong mùa mưa bão. Kiểm tra số công tơ điện mà chi nhánh điện Lộc Hà đã lắp cho người dân sử dụng, tiền điện vượt cao quá mức bình thường

13:54 30/03/2012