Quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

09:08 24/10/2018

Gần gũi với cử tri, giữ mối liên hệ với cử tri không chỉ dừng lại ở việc tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp theo định kỳ mà đại biểu cần chủ động lên kế hoạch TXCT cụ thể...

08:01 02/06/2016

Ngày 10/5, Đoàn giám sát công tác bầu cử HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế đã về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Cẩm Xuyên. Về phía huyện có Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, đại diện các phòng ban và Ủy ban bầu cử huyện.

15:42 11/05/2016