Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

09:05 29/12/2020

Đề nghị tỉnh có giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại sông Cầu Đông, thành phố Hà Tĩnh

08:58 29/12/2020

Hiện nay, việc tiến hành đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đối với các quỹ đất có quy mô nhỏ, không có lợi thế về vị trí, giao thông và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh có chỉ đạo, hướng dân để đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, tạo nguồn thu cho ngân sách

08:57 29/12/2020

Việc giao đất giao rừng cho Nhân dân ở khu tái định cư là việc rất cần thiết, nhưng quá trình thực hiện còn vướng mắc liên quan đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện (Cử tri huyện Vũ Quang).

08:56 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Sơn Kim; kiểm tra, xử lý tình trạng Khu công nghiệp Đại Kim có một số hạng mục đã xuống cấp như hàng rào, hố ga, mương thoát nước gây mất an toàn, ảnh hưởng đến đời sống người dân; xem xét thu hồi diện tích của dự án RESOT Việt Thái giao lại cho thị trấn Tây Sơn để xây dựng sân vận động

08:55 29/12/2020

Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết việc Dự án Khu công nghiệp đa ngành nghề Lợi Châu, thị xã Kỳ Anh đã kiểm đếm xong chưa bồi thường và chậm triển khai thực hiện

08:53 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm sớm bố trí ngân sách thực hiện hỗ trợ cách ly tập trung trong phòng chống covid 19 cho các địa phương có điểm cách ly trên địa bàn các xã

08:06 29/12/2020