TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ Nhất
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh 25/06/2021
09/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 25/06/2021
08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/06/2021
07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 25/06/2021
06/NQ-HĐND Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 25/06/2021
05/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 25/06/2021
04/NQ-HĐND Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/06/2021
03/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII 25/06/2021
02/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/06/2021
01/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/06/2021