Câu hỏi 14. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm có phương án tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh (Cử tri huyện Nghi Xuân).

09:39 26/09/2023

Câu hỏi 13. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng (Cử tri huyện Kỳ Anh).

09:38 26/09/2023

Câu hỏi 12. Đề nghị tỉnh xem xét tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất để lại cho cấp xã để đảm bảo nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương hiện nay (Cử tri huyện các Lộc Hà, Nghi Xuân).

09:37 26/09/2023

Câu hỏi 11. Hiện nay việc huy động nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn phát triển du lịch gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh quan tâm, có cơ chế hỗ trợ (Cử tri huyện Nghi Xuân).

09:37 26/09/2023

Câu hỏi 10. Đề nghị tỉnh khảo sát có phương án hỗ trợ giải quyết tình trạng thôn 7, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang thường xuyên bị ngập úng kéo dài trong mùa mưa lũ (Cử tri huyện Vũ Quang).

09:36 26/09/2023

Câu hỏi 9. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà để đúng với hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình và các loại đất của xã quản lý (Cử tri huyện Nghi Xuân).

09:35 26/09/2023

Câu hỏi 8. Hiện nay hồ sơ quản lý rừng tự nhiên lớn hơn nhiều so với thực tế ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển rừng và triển khai các công trình, dự án. Đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát quy hoạch 3 loại rừng và hồ sơ quản lý (Cử tri huyện Hương Khê).

09:34 26/09/2023

Câu hỏi 7. Từ năm 2007 đến nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh chi nhánh Hồng Lĩnh chỉ bán nước đầu nguồn cho người dân xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ; công tác quản lý, lắp đặt, bảo dưỡng phía sau đồng hồ do người dân tự thực hiện gây khó khăn trong quá trình vận hành. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty tiến hành bán và quản lý trực tiếp tới tận hộ gia đình (Cử tri huyện Đức Thọ).

09:33 26/09/2023

Câu hỏi 6. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kịp thời tổ chức đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm để đảm bảo cho công tác phòng dịch theo kế hoạch (Cử tri huyện Hương Sơn).

09:32 26/09/2023

Câu hỏi 5. Đề nghị tỉnh sớm ban hành hướng dẫn hồ sơ, thủ tục mua sắm giống cây trồng, vật nuôi và các loại vật tư liên quan trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Cử tri huyện Hương Khê).

09:31 26/09/2023

Câu hỏi 4. Hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có giải pháp khắc phục (Cử tri huyện Đức Thọ).

09:31 26/09/2023

3.5.2. Xem xét việc công nhận tiêu chí nước sạch đối với các địa phương chưa có nhà máy nước tập trung nhưng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng máy lọc nước đạt trên 60% (Cử tri huyện Đức Thọ).

09:30 26/09/2023

3.5. Sớm giải ngân nguồn kinh phí thưởng cho 21 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của huyện Đức Thọ; xem xét việc công nhận tiêu chí nước sạch đối với các địa phương chưa có nhà máy nước tập trung nhưng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng máy lọc nước đạt trên 60% (Cử tri huyện Đức Thọ). 3.5.1. Sớm giải ngân nguồn kinh phí thưởng cho 21 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của huyện Đức Thọ.

09:28 26/09/2023

Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng tiêu chí cũng như nguồn lực đầu tư (Cử tri các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà).

09:28 26/09/2023

3.3.2. Kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với các địa phương vượt chỉ tiêu tỉnh phân bổ theo kế hoạch đầu năm của UBND tỉnh

09:26 26/09/2023

3.3. Bố trí đủ 100% kinh phí hỗ trợ các chính sách đã được thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với các địa phương vượt chỉ tiêu tỉnh phân bổ theo kế hoạch đầu năm của UBND tỉnh (Cử tri huyện Hương Sơn); 3.3.1. Bố trí đủ 100% kinh phí hỗ trợ các chính sách đã được thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

09:25 26/09/2023

3.1.5. Sớm cấp kinh phí hỗ trợ việc mua tinh, vật tư cải tạo, phối giống bò chất lượng cao theo quy định của nghị quyết (Cử tri huyện Thạch Hà).

09:23 26/09/2023

3.1.4. Tại Khoản 2, Điều 5 của Nghị quyết, xem xét tăng mức hỗ trợ phá bỏ bờ thửa, di dời mồ mả, san phẳng mặt ruộng và đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất tại vùng tích tụ có quy mô liền vùng tối thiểu đối với đất trồng lúa 10 ha, đối với đất trồng cây lâu năm khác 5ha (Cử tri huyện Lộc Hà, Hương Sơn).

09:20 26/09/2023

3.1.3. Sớm có hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan về điều kiện nghiệm thu, phê duyệt hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất (Cử tri huyện Cẩm Xuyên).

09:19 26/09/2023

3.1.2. Ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung như: Hỗ trợ UBND xã để kiểm tra, giám sát dịch bệnh; chính sách phát triển làng nghề; chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm...(Cử tri huyện Hương Khê).

09:18 26/09/2023