Sáng 21/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Tham gia thảo luận, Đại biểu Quốc hội, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh - Phan Thị Nguyệt Thu cho rằng cần tách vụ án hình sự người chưa thành niên phạm tội xét xử độc lập giúp các em sớm sửa sai, làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội.

15:09 21/06/2024

Chiều 20/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

07:30 21/06/2024

Sáng 20/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng

10:17 20/06/2024

Chiều 19/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự án Luật Phòng không nhân dân. Đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia nhiều ý kiến xây dựng và hoàn thiện các dự án Luật.

08:11 20/06/2024

Chiều 18/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến góp phần hoàn thiện các dự án Luật

19:20 18/06/2024

Chiều 17/6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng

14:33 17/06/2024

Từ ngày 17/6 đến hết sáng ngày 28/6, tiếp tục Đợt 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật, biểu quyết thông qua 11 luật và 10 nghị quyết.

14:18 17/06/2024

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

14:12 17/06/2024

Tại Kỳ họp thứ 7, Với tỷ lệ 99,79 % (466/467) đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025. Trong đó Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

07:32 10/06/2024

Tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

07:26 09/06/2024

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 08/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Các đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và hoàn thiện các dự án luật

07:01 09/06/2024

Ngày 6/6/2024, Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

18:16 06/06/2024

Dự thảo nghị quyết về các chính sách thuộc lĩnh vực tư pháp trình Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII rà soát kỹ mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

18:10 07/06/2024

Chiều 05/6, Quốc hội tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia tham gia chất vấn về giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và việc sớm ban hành danh mục, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa.

08:51 06/06/2024

Sáng 03/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Đại biểu Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia một số ý kiến liên quan đến điều kiện, trách nhiệm, công tác quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

16:10 03/06/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ 3 từ ngày 03/6 đến hết ngày 08/6, chương trình nghị sự sẽ thảo luận, xem xét các dự án luật, một số nội dung quan trọng, đặc biệt sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

10:37 02/06/2024

Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

16:48 31/05/2024

Ngày 29/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

17:56 29/05/2024

Sáng 28/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) sửa đổi. Tham gia thảo luận, Đại biểu Quốc hội, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh - Phan Thị Nguyệt Thu tập trung phân tích tính cấp thiết đổi mới hệ thống tòa án chuyển từ “theo cấp hành chính” hiện nay sang “theo cấp xét xử”.

16:31 28/05/2024