TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
302/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh" 15/08/2022
170/QĐ-HĐND Quyết đinh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 08/06/2022
120/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sátchuyên đềvề “Tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữtại địa phương, giai đoạn2020 -2022” 04/05/2022
294/QĐ-HĐND Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Bản tin và Cổng thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh 03/08/2021
407/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 10/09/2020
217/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh" 26/05/2020
68/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát " Việc thành lập và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh" 27/02/2020
513/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh" 16/09/2019
555/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công (tạm thời) quản lý Trang Thông tin Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh 11/09/2019
554/QĐ-HĐND Quyết định về việc Ban biên tập Bản tin" Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh" 11/09/2019
539/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 06/09/2019
534/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn Giám sát thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2018 04/09/2019
194/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp, giai đoạn 2016-2018 02/05/2019
09/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2016-2018) 06/03/2019
08/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018 01/03/2019
50/QĐ-HĐND Về việc phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 01/10/2018
49/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát " Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII" 26/09/2018
49/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát " Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII" 26/09/2018
47/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách trên lĩnh vực y tế và công tác xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2011-2018 11/09/2018
44/QĐ-HĐND Về việc cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý NN ngạch chuyên viên chính 24/08/2018
38/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018" 26/07/2018
32/QĐ-HĐND Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức 06/07/2018
36/QĐ-HĐND Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức 03/07/2018
35/QĐ-HĐND Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức 03/07/2018
34/QĐ-HĐND Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ công chức, viên chức 03/07/2018