Việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Trạm Cảnh sát giao thông tại đồng Rộc Thượng, thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh không đảm bảo so với vị trí quy hoạch được phê duyệt Tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý (Cử tri H. Kỳ Anh).

16:24 05/10/2022

Tuyến đường 26/3 đi qua địa bàn phường Văn Yên, có 11 hộ chưa được đền bù giải phóng mặt bằng để làm vỉa hè, do vậy chưa làm được hệ thống thoát nước tại đoạn đường này gây ảnh hưởng ô nhiểm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết, tháo gỡ (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

16:23 05/10/2022

Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét, hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức thực hiện Kết luận số 66/KL-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh (Cử tri thị xã Kỳ Anh).

16:22 05/10/2022

Hiện tại trên địa bàn thành phố còn có một số trụ sở của các sở, ban ngành không sử dụng để hoang hóa, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị tỉnh quan tâm cho giải pháp xử lý (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

16:22 05/10/2022

Đề nghị tỉnh xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng đội TNXP Sơn Tây, huyện Hương Sơn; chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng đội TNXP Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Cử tri các huyện Hương Sơn, Hương Khê).

16:21 05/10/2022

Việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công gặp nhiều vướng mắc. Đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát và có hướng dẫn đối với các địa phương (Cử tri huyện Thạch Hà).

16:20 05/10/2022

Đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương tuyển dụng công chức xã đảm bảo số lượng theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; kiểm tra, giải quyết việc hiện nay công trình nước sạch tại xã Bình An, huyện Lộc Hà đã hoàn thành nhưng người dân không được sử dụng nước do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh thiếu cán bộ khai thác, vận hành (Cử tri huyện Lộc Hà).

16:19 05/10/2022

Đề nghị tỉnh xem xét việc thành lập các tổ dân phố ở khu Chung cư Vinhome và khu Nhà ở xã hội; bố trí cho xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh 01 cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

16:18 05/10/2022