Sáng ngày 29/01, Thường trực HĐND huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Bùi Nhân Sâm – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Hà Thị Huyền - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng chủ trì Hội nghị.

10:56 29/01/2024

Sáng nay 26/12/2023, HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, xem xét nhiều nội dung quan trọng, quyết định, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo. Phó bí thư Thường Trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Thắng và Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Xuân Vân chủ trì

14:06 26/12/2023

Sáng 25/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Khê khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Từ Thị Hòa và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiệp.

11:08 25/12/2023

Trên cơ sở đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023, nhận định tình hình thời gian tới, Kỳ họp thứ 11 (khóa XX) HĐND huyện Kỳ Anh sẽ xem xét, ban hành 6 nghị quyết quan trọng

21:01 21/12/2023

Chiều 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiếu và Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp chủ tọa kỳ họp

08:15 21/12/2023

Sáng 20/12, HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã Pham Duy Vĩnh và Phó Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh Trần Xuân Phượng chủ trì kỳ họp

08:07 21/12/2023

Sáng 19/12/2023, HĐND huyện Hương Sơn khóa XX đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14. Ông Bùi Nhân Sâm - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Hà Thị Huyền - Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành kỳ họp.

15:30 19/12/2023

Sáng 19/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và một sô nội dung quan trọng khác. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Nguyễn Hữu Nam chủ tọa kỳ họp

15:21 19/12/2023

Sáng ngày 14/12/203, HĐND huyện Cẩm Xuyên khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13.để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Hà Thị Việt Anh và Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Thị Tâm chủ trì kỳ họp

09:40 14/12/2023

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn đã triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tiến hành giám sát tại 8/25 xã, thị trấn; công tác giám sát đảm bảo đúng nội dung, mục đích, kế hoạch đã đề ra.

14:58 25/09/2023

Sáng 30.7.2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã, Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh khoá VII khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023). Về dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Trần Đình Gia, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Kỳ, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Về phía lãnh đạo thị xã có đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và đại diện lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

14:41 30/07/2023

Sáng ngày 27.7, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, tiến hành rà soát các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì cuộc họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; các thành viên Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban của HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã, các vị Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND.

14:56 27/07/2023

Sáng 19/7, Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và bàn một số nội dung quan trọng khác. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiếu và Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp chủ tọa kỳ họp.

16:29 20/07/2023

Chiều 11/7, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một sô nội dung quan trọng khác. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Nguyễn Hữu Nam chủ tọa kỳ họp

10:53 11/07/2023

Ngày 28/6/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX và cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 về “việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện và hoạt động thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện Hương Sơn”. Ông Bùi Nhân Sâm, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

17:14 28/06/2023

Nhằm đánh giá tình hình đảm bảo vật tư y tế và thuốc chữa bệnh tại một số cơ sở khám, chữa bệnh, bệnh viện trên địa bàn; làm rõ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các biện pháp tháo gỡ, đồng thời để phục vụ cho hoạt động thẩm tra các nội dung trên lĩnh vực văn hoá - xã hội trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; sáng 15/6/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức làm việc với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

17:28 15/06/2023

Sáng nay 28.3, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND phường, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Thành Đông – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị uỷ dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện UBMTTQ Việt Nam thị xã và một số phòng, ngành liên quan

17:02 28/03/2023

Sáng ngày 09 tháng 3 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Thành Nam; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban ngành cấp huyện; Bí thư Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã.

12:15 09/03/2023

Sáng nay (03/3/2023), Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023.

15:19 03/03/2023

Chiều ngày 2/3/2023, HĐND - UBND huyện Hương Sơn đã tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi). Đồng chí Hà Thị Huyền - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Bình Thân - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì cuộc họp.

20:30 02/03/2023