Hà Tĩnh thực hiện tinh giản 4.260 biên chế giai đoạn 2015 - 2023
EmailPrintAa
15:22 12/03/2024

Sáng 12/3/2024, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc triển khai giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi làm việc
Cùng dự có đại diên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trần Tổ quốc tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, .lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, thời gian qua, công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện. Sau sắp xếp, các tổ chức bộ máy đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cơ bản đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đến nay, Hà Tĩnh có 784 ĐVSNCL, trong đó 10 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, 101 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành và 673 đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện; giảm 143 đơn vị so với năm 2015, giảm 133 đơn vị so với năm 2017, giảm 3 đơn vị so với năm 2021.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, cơ cấu hợp lý, tinh gọn bộ máy, giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, trùng lặp và bảo đảm quy hoạch mạng lưới các ĐVSNCL gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả giai đoạn 2015 – 2023 thực hiện tinh giản biên chế 4.260 người, giảm 14,3%.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát

Việc sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng của tỉnh thực hiện đảm bảo theo quy định. Tỉnh cũng triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt các chính sách tinh giản biên chế theo đúng quy định của Chính phủ. Tinh giản 10% biên chế viên chức cơ bản đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế cụ thể từng cơ quan, đơn vị, hạn chế hiện tượng cào bằng, giảm cơ học.

Về chính sách thu hút nhân tài, thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong các ĐVSNCL tính đến hết ngày 31/12/2023, tỉnh đã cử 134 viên chức tham gia đào tạo đại học, sau đại học và hỗ trợ sau thu hút, tuyển dụng cho 7 viên chức với số tiền là 264 triệu đồng. Hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy được vai trò chủ đạo, cung cấp dịch vụ công cho Nhân dân ngày càng chất lượng hơn.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phan Thị Nguyệt Thu phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Việc tinh giản biên chế hiện đang chủ yếu thực hiện trên cơ sở giảm số biên chế viên chức chưa sử dụng so với kế hoạch giao; chưa chú trọng các giải pháp tái cơ cấu để nâng cao chất lượng bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức; số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chưa nhiều; vẫn còn tình trạng thừa cấp phó theo quy định; còn tình trạng viên chức bỏ việc, xin thôi việc chuyển công tác...

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo các sở, ban, ngành UBND tỉnh đã tập trung làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, nêu ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại cuộc giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: Thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL được UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và các đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng định hướng, mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong điều kiện thực tế còn gặp những khó khăn, vướng mắc, có những nội dung chưa phù hợp với tình hình cụ thể của một số đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, của tỉnh và có ý kiến tới Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương để xem xét, nghiên cứu, có sự điều chỉnh cho phù hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự chủ động cho địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đoàn giám sát phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, ghi nhận vướng mắc, bất cập, chưa đầy đủ, chưa cụ thể trong việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL và các chính sách, các luật, văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc