Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo việc hướng dẫn thủ tục để cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Trần Giai, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh đã bị cháy mất hiện nay chỉ còn giấy báo tử

Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành và tổ chức bàn giao hai công trình Hồ Bàu tiên và Tiểu công viên Bình Lạng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng

Đề nghị tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng dân công hỏa tuyến (Cử tri huyện Hương Sơn).

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết việc Dự án nhà máy Điện mặt trời Sơn Quang do Công ty TNHH GA Power Solar Park Hương Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tuy nhiên chưa thực hiện việc chi trả cho người dân

Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thực hiện di dời thuộc Dự án bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên; đồng thời khảo sát và sớm có phương án hỗ trợ cho 50 hộ đất trồng lúa và đất lâm nghiệp với diện tích 60 ha bị ngập úng do ảnh hưởng của Dự án này

Hiện tại, các khu xử lý rác sinh hoạt ở các xã không đáp ứng được lượng rác thải phát sinh trên địa bàn. Đề nghị tỉnh quan tâm có phương án xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tại các địa phương

Đề nghị tỉnh có giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại sông Nghèn, huyện Can Lộc (Cử tri huyện Can Lộc)