Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn, Thạch Trị của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM

Nội dung kiến nghị: Sớm ban hành quy chế xả cống Bara Đò Điệm để hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng nghề nuôi truồng thuỷ sản ở các xã vùng hạ lưu

Nội dung kiến nghị: Việc thực hiện thu Quỹ phòng, chống thiên tai theo Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ của một số đơn vị không đạt so với chỉ tiêu giao. Đề nghị tỉnh kiểm tra và có giải pháp xử lý

Nội dung kiến nghị: Nhà máy nước sạch tại xã Đức Lạng được đầu tư xây dựng nhưng không hoạt động được trong khi nguồn nước bị nhiễm xăng nghiêm trọng

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh chỉ đạo đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt từ Nhà máy nước sạch xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà

Nội dung kiến nghị: Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc hoàn trả lại 300ha đất lâm nghiệp tại các xã Hương Xuân, Hương Vĩnh do công ty đang quản lý để triển khai thực hiện Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Quan tâm có giải pháp hỗ trợ xử lý việc hiện có 45 hộ dân của xã Sơn Kim 2 sản xuất trong lâm phần thuộc Tiểu khu 74, 77, Vườn Quốc gia Vũ Quang, ảnh hưởng đến công tác quản lý và bảo vệ, phòng, chống cháy rừng

Nội dung kiến nghị: Rà soát diện tích rừng phòng hộ ở các khu vực gần dân tại các xã Sơn Tiến, Sơn Lễ giao cho các hộ dân quản lý, sử dụng

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ giống ngô chất lượng cao, như: HN68, HN88, CP511, CP111, P4199 cho các hộ bị thiệt hại do các đợt mưa, lũ trong năm 2019 để kịp thời sản xuất vụ Đông 2019 và vụ Xuân 2020

Nội dung kiến nghị: Đội ngũ cán bộ kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ tập trung do Trung tâm Ứng dụng KHKT trực tiếp hợp đồng thực hiện nhiệm vụ và đội ngũ cán bộ thú y cơ sở công việc nặng nề, có tính đặc thù riêng nhưng chế độ còn thấp. Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho đối tượng này

Nội dung kiến nghị: Để đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, cần có 20% hệ thống tưới tiết kiệm đối với chè và cây ăn quả tập trung có diện tích từ 0,5 ha trở lên. Tuy nhiên việc tưới tiết kiệm chưa phát huy hiệu quả đối với diện tích cây ăn quả lâu năm, diện tích chè… Đề nghị tỉnh điều chỉnh tiêu chí thủy lợi theo hướng có 20% hệ thống tưới tiết kiệm, tưới chủ động để người dân lựa chọn phương thức tưới có hiệu quả nhất

Nội dung kiến nghị: Có các chính sách để đẩy mạnh phát triển thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm Cam, Mật Ong Vũ Quang