Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các xã để mua sắm trang thiết bị, xây dựng và bổ sung quy hoạch, nâng cấp, xây mới các trụ sở, trường học, kết nối giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu và các công trình phụ trợ sau sắp xếp

Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh, xâm cư giữa xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh đã diễn ra từ nhiều năm nay

Đề nghị tỉnh rà soát bổ sung quy hoạch các mỏ đất tại huyện Kỳ Anh để đảm bảo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn

Đề nghị tỉnh có giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại sông Cầu Đông, thành phố Hà Tĩnh

Hiện nay, việc tiến hành đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đối với các quỹ đất có quy mô nhỏ, không có lợi thế về vị trí, giao thông và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh có chỉ đạo, hướng dân để đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, tạo nguồn thu cho ngân sách

Việc giao đất giao rừng cho Nhân dân ở khu tái định cư là việc rất cần thiết, nhưng quá trình thực hiện còn vướng mắc liên quan đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện (Cử tri huyện Vũ Quang).

Đề nghị tỉnh quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Sơn Kim; kiểm tra, xử lý tình trạng Khu công nghiệp Đại Kim có một số hạng mục đã xuống cấp như hàng rào, hố ga, mương thoát nước gây mất an toàn, ảnh hưởng đến đời sống người dân; xem xét thu hồi diện tích của dự án RESOT Việt Thái giao lại cho thị trấn Tây Sơn để xây dựng sân vận động

Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết việc Dự án Khu công nghiệp đa ngành nghề Lợi Châu, thị xã Kỳ Anh đã kiểm đếm xong chưa bồi thường và chậm triển khai thực hiện

Đề nghị tỉnh xem xét để Trung tâm Y tế huyện Hương Khê được giám định tình trạng nghiện đối với các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn để kịp thời xử lý các đối tượng theo quy định

Đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét không thực hiện việc giải thể Trường THPT Cù Huy Cận, tiếp tục duy trì phục vụ học sinh 6 xã vùng hạ huyện Vũ Quang

Hiện nay, tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện một số giải pháp nhưng đội ngũ giáo viên các cấp học vẫn thiếu và không đảm bảo tỷ lệ giáo viên đứng lớp theo quy định. Trong khi đó việc điều động biệt phái giáo viên còn có một số vướng mắc, bất cập. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết

Đề nghị tỉnh sớm phê duyệt Đề án sáp nhập trường THPT Hồng Lĩnh và THPT Hồng Lam, thị xã Hồng Lĩnh để đảm bảo kịp thời công tác tuyển sinh, khai giảng năm học mới

Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh Về việc quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 có hiệu lực từ 01/01/2020 tuy nhiên đến nay còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nên chưa được tổ chức triển khai thực hiện. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết

Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để hoàn thành việc xây dựng hàng rào bảo vệ di tích lịch sử cấp quốc gia Lũy đá cổ Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh; kêu gọi thu hút đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục nhằm phát huy các giá trị di sản của Đại thi hào Nguyễn Du

Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về chế độ bồi dưỡng cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố như hiện nay là quá thấp gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. Đề nghị tỉnh xem xét tăng chính sách hỗ trợ hoặc kiến nghị trung ương xem xét, điều chỉnh

Hiện nay, một số hộ dân xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sản xuất trên đất lâm nghiệp thuộc địa giới hành chính xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, nhưng đã được UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Quy định tại Điều 6, Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phân cấp việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đối với các công trình do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư còn chồng chéo, mâu thuẫn. Đề nghị tỉnh xem xét, sửa đổi

Đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý việc quy hoạch Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài nhiều năm nhưng không triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân

Đề nghị tỉnh xem xét cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục kéo dài cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến năm 2025 để tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III; Ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA, vay Quỹ Phát triển đất của tỉnh và trái phiếu để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trên địa bàn

Đề nghị tỉnh có các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp để giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp