Ở các xã bãi ngang huyện Thạch Hà và huyện Lộc Hà sản xuất nông nghiệp trên vùng đất cát bạc màu, nằm vào cuối nguồn nước tưới của công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, không đủ nước tưới cho sản xuất, sản lượng thấp; sản xuất muối gặp nhiều khó khăn; đánh bắt hải sản gần bờ thu nhập thấp do nguồn tài nguyên đã cạn kiệt, đánh bắt xa bờ rất khó khăn do phương tiện, thuyền máy, ngư cụ không đủ điều kiện để ra khơi. Đề nghị UBND tỉnh xem xét để có cơ chế, chính sách tạo điều kiện hỗ trợ thủy lợi phí, đầu ra cho sản phẩm muối, đầu tư dầu, ngư cụ cho người dân của các xã bãi ngang ở toàn tỉnh nói chung, ở hai huyện Thạch Hà, Lộc Hà nói riêng do bị ảnh hưởng bởi dự án ngọt hóa sông Nghèn để ổn định cuộc sống.

09:15 19/03/2012

Nhu cầu giống cho sản xuất nông, lâm nghiệp hiện nay chưa đáp ứng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư sản xuất giống; sản phẩm nông nghiệp làm ra bị tư thương ép giá, trong lúc giá các loại giống và vật tư tăng cao, biến động thường xuyên; hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện nhiều trên thị trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý

09:14 19/03/2012

Trên cơ sở những chỉ tiêu đã được xác định trong Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, đề nghị UBND tỉnh thông báo cụ thể tỷ lệ phân bổ ngân sách các cấp cho địa phương trong từng năm để các xã biết và chủ động trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Quan tâm hỗ trợ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vì ít có điều kiện tiếp cận với nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp. Đồng thời xem xét, bổ sung cơ chế chính sách cho các địa phương được sử dụng thêm nguồn thu từ quỹ đất để có thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

09:12 19/03/2012

Nhân dân còn băn khoăn lo lắng trước sự tăng đột biến giá cả của các mặt hàng, như: xăng dầu, điện sinh hoạt, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc trừ sâu; dịch bệnh gia súc, gia cầm một số nơi vẫn chưa được khống chế, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo, môi trường và rác thải làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đề nghị phải chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát (cử tri Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê).

09:11 19/03/2012

. Đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến việc hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm đảm bảo khả thi, đồng thời quan tâm quản lý chất lượng dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ giá, tìm kiếm thị trường, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, hướng dẫn nhân dân kiến thức phòng chống dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm, cây lương thực, thực phẩm; quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn, chất lượng các loại thuốc trừ sâu và các ki ốt hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

09:09 19/03/2012

Công tác quản lý rừng hiện tại còn nhiều bất cập, nhất là rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ đang bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng, gây ra hậu quả nặng nề về lũ quét, lũ ống…ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân; công tác phòng chống cháy rừng hiệu quả chưa cao, một số địa phương còn để xẩy ra cháy rừng thường xuyên gây thiệt hại lớn

14:17 15/03/2012

Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát để xem xét và kiên quyết thu hồi một số diện tích đất rừng đã giao cho các chủ rừng là các doanh nghiệp nhưng quản lý và sử dụng không hiệu quả, như: công ty Hợp tác kinh tế quân khu 4, các khu bảo tồn thiên nhiên và Công ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn,… để giao cho các xã trong vùng quản lý, tạo quỹ đất cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế trang trại.

14:15 15/03/2012

Đức Thọ đang được Nhà nước đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm, như: hệ thống kênh mương thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang; hiện đại hoá đê La Giang; công trình sống chung với lũ của các xã ngoài đê,… đề nghị trong quá trình thi công các công trình cần tăng cường sự phối hợp giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công, Ban quản lý dự án của tỉnh, huyện và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, ban giám sát cộng động các địa phương sở tại để công trình đảm bảo chất lượng và nhất là tiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp. Tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp một số hồ đập, công trình thủy lợi vừa và nhỏ ở từng địa bàn để thiết thực phục vụ sản xuất nông nghiệp

14:13 15/03/2012