Câu hỏi 11. Chỉ đạo sớm ban hành quy chế vận hành xả cống Bara Đò Điệm

11:10 25/12/2018

Câu hỏi 10. Khu Công nghiệp Hạ Vàng, xã Thiên Lộc đã quy hoạch trên 12 năm nhưng các dự án vẫn chưa được triển khai, đất bỏ hoang. Đề nghị tỉnh xem xét và có biện pháp

11:09 25/12/2018

Câu hỏi 9. Chỉ đạo việc hoàn trả mặt bằng, phục hồi môi trường sau khi công ty Xuân Thành khai thác đất ở núi Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn

11:08 25/12/2018

Câu hỏi 8. Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch vùng đệm nhà máy rác Cẩm Quan. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chủ trương giải phóng mặt bằng giao đất cho Công ty trồng cây xanh nên người dân vẫn canh tác. Đề nghị quan tâm giải quyết

11:07 25/12/2018

Câu hỏi 7. Đề nghị tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra số 126/KL-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về thanh tra quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại núi Nam Giới xã Thạch Bàn

11:06 25/12/2018

Câu hỏi 6. Đẩy nhanh tiến độ và hỗ trợ kinh phí thực hiện việc di dời các hộ dân thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân ra khỏi khu vực ô nhiễm của nhà máy xử lý rác thải Phú Hà

11:05 25/12/2018

Câu hỏi 5. Xem xét, giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đất xâm canh giữa các xã: Kỳ Hà - Kỳ Hải, Kỳ Châu - Kỳ Hưng, Kỳ Tân - Kỳ Hoa

11:04 25/12/2018

Câu hỏi 4. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên sông vẫn diễn ra ngày càng phức tạp. Đề nghị tỉnh tập trung, có biện pháp mạnh trong xử lý, ngăn chặn, tăng cường vai trò trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát đường sông

11:03 25/12/2018

Câu hỏi 3. Hiện nay, nhiều cơ quan cấp tỉnh khi chuyển đến trụ sở mới, trụ sở cũ không sử dụng và không được quản lý bảo trì thường xuyên (Báo Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Nhà khách Hương Sen, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thư viện tỉnh…) gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn các nguy cơ về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, lãng phí tài sản của nhà nước. Đề nghị tỉnh quan tâm, có phương án sử dụng hoặc chuyển đổi hợp lý

11:02 25/12/2018

Câu hỏi 2. Đầu tư hệ thống xử lý và thoát nước thải Khu du lịch Thiên Cầm; nâng cấp, sửa chữa Đập Hóa Dục; xử lý ô nhiễm Đập Đá Hàn; quan tâm hoàn thiện tuyến đê Cẩm Lộc – Cẩm Hà và nạo vét lòng sông Quèn bị bồi lắng

11:01 25/12/2018

Câu hỏi 1: Sớm hoàn thiện bộ giống lúa có năng suất, chất lượng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng để người dân an tâm sản xuất; tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, giá cả giống và các loại vật tư nông nghiệp

11:00 25/12/2018

Câu hỏi 9. Nhà máy nước trên địa bàn thị xã Hồng lĩnh không đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Đề nghị tỉnh kiểm tra và có giải pháp xử lý

09:29 25/12/2018

Câu hỏi 8. Đề nghị tỉnh thu hồi quyết định phê duyệt dự án đường vào khu tái định cư xã Kỳ Long, vùng Cồn Điện (phê duyệt năm 2009) để ban hành quyết định phê duyệt giai đoạn hiện nay

09:27 25/12/2018

Câu hỏi 7. Thực hiện việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho nhiều đơn vị trong quá trình thực hiện, cụ thể như: tiến độ thực hiện các đợt mua sắm chậm; giá thẩm định và công năng sử dụng một số danh mục tài sản chưa phù hợp thực tế. Đề nghị tỉnh quan tâm

09:26 25/12/2018