Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:39 26/09/2023

Câu hỏi 14. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm có phương án tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh (Cử tri huyện Nghi Xuân).

Trả lời:

Hiện tại, các bên thuộc thành phần giao nhận đã hoàn tất các hồ sơ thủ theo quy định, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đồng ý chủ trương tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn xã Xuân Hồng và nêu rõ để thực hiện nội dung này cần có chủ trương tiếp nhận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa có ý kiến trả lời, nên Công ty Điện lực Hà Tĩnh chưa có cơ sở để trình Hội đồng thẩm định giá của tỉnh thẩm định, bàn giao theo quy định.

Trong thời gian qua, để quyết các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo đẩy nhanh quá trình bàn giao, tiếp nhận; UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc: Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ động, phối hợp với các bên liên quan, đẩy nhanh tiến độ bàn giao (Văn bản số 6789/UBND-KT 2 ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh; Văn bản số: 1599/SCT-QLNL ngày 10/10/2022 và 1137/SCT-QLNL ngày 22/6/2023 của Sở Công Thương) . Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục làm việc, đôn đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện:

- Tiếp tục có văn bản báo cáo, tổ chức làm việc trực tiếp với Tổng Công ty điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để sớm hoàn tất chủ trương tiếp nhận và thực hiện việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn tại xã Xuân Hồng.

- Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo Điện lực Nghi Xuân hỗ trợ, hướng dẫn Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lam Sơn - Xuân Hồng trong công tác quản lý, vận hành; bố trí vật tư hỗ trợ, cải tạo hệ thống lưới điện xã Xuân Hồng đảm bảo chất lượng điện năng, an toàn điện.

BBT

    Ý kiến bạn đọc