Ban Kinh tế - Ngân sách cho ý kiến về các nội dung do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình tại kỳ họp thứ 19 HĐND khóa XVIII
EmailPrintAa
11:06 03/05/2024

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, sáng ngày 3/5/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc

Cùng dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Đại biểu tham dự

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đã được nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư báo cáo Dự thảo tờ trình, nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; Quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Quang Linh báo cáo về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp

Về tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024. Theo đó, đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 đến hết ngày 31/12/2024 cho 47 dự án với tổng số vốn là 233.900,954 triệu đồng;

Đại biểu cho rằng 47 dự án này đủ điều kiện để kéo dài theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, và đề nghị rà soát, chỉnh sửa thông tin dự án, số liệu đảm bảo chính xác trước khi trình HĐND tỉnh, đồng thời đánh giá rõ nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 phải chuyển sang năm 2024....

Liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Theo dự kiến, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 02 dự án gồm: Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT NguyễnThị Minh Khai; Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở doanh trại Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Đức Thọ;

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long: Đề nghị cần nêu rõ đối với những dự án chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với nội dung này, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, phạm vi, quy mô, dự kiến tổng mức vốn; bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị làm rõ nguồn vốn và khả năng bố trí vốn cho 02 dự án này trong tổng thể Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Cần xem xét kỹ tính cấp thiết, bền vững của các công trình, dự án trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho dự án Dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; Các đại biểu cho rằng dự án này đã có được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh, vì vậy việc bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 là cần thiết.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga kết luận tại cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đánh giá cao sự chuẩn bị của sở đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời, sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu, xem xét hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Lê Hà - Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc