Hoàn thiện các nội dung lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình HĐND tỉnh
EmailPrintAa
10:36 03/05/2024

Cùng buổi sáng 3/5/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có phiên họp nội bộ để thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc thẩm tra
Đại biểu tham dự

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại Kỳ họp thứ 19, Ban Kinh tế ngân sách thẩm tra 11 tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình, cụ thể: Bãi bỏ Văn bản số 3840/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở cao tầng lô đất CT-01, thuộc dự án Khu nhà ở đô thị trên khu đất 9,1ha tại khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; Quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Bãi bỏ Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025;  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2024; Điều chỉnh Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000.

Thành viên ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trương Quang Long: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo kết quả thẩm tra của Ban KTNS

Qua thẩm tra cho thấy đến thời điểm hiện tại có 10 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo đủ hồ sơ, thủ tục, căn cứ pháp lý liên quan, có tính cần thiết và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Nội dung các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kèm theo đã được cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban. Đồng thời, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành và góp ý chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong báo cáo thẩm tra nhằm giúp HĐND có thêm thông tin làm căn cứ để xem xét tại kỳ họp.

Thành viên Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Võ Thị Hồng Minh phát biểu

Cũng tại phiên họp, các đại biểu cho rằng việc Quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 chưa đảm bảo hồ sơ thủ tục đề nghị chưa trình kỳ này; nội dung bãi bỏ Văn bản số 3840/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở cao tầng lô đất CT-01, thuộc dự án Khu nhà ở đô thị trên khu đất 9,1ha tại khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh, đây là nội dung liên quan nhiều đến pháp lý, việc bãi bỏ cần phải được xem xét hệ lụy do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra đối với Nhà nước, Nhà đầu tư, Nhân dân tư đó xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tham mưu Văn bản trái quy định này.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu; đồng thời thống nhất chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện 09 báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo chất lượng trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 19; có 02 nội dung thống nhất chưa trình tại kỳ này.

Lê Hà - Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc